So. Čvn 25th, 2022

O podpoře cyklistiky ve městě se mluví několik posledních let, bohužel mnoho výsledků zatím není vidět. O prázdninách měly začít práce na zkvalitnění stávající cyklostezky, která vede z Drkolnova až k areálu Nového rybníka. Ale i ta se teď z důvodu neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy původního zhotovitele zpozdí a také prodraží.

Podle slov místostarosty města Martina Buršíka se mělo jednat o stavební úpravy již existující cyklostezky, kde mělo především svislým a vodorovným dopravním značením zhruba dvaceti problémových bodů dojít ke zlepšení bezpečnosti cyklistů. Celkově měly práce vyjít na 1, 3 milionů korun bez DPH.

Rada města však na svém posledním červencovém jednání vyloučila společnost KASKA s.r.o. která podala nejvýhodnější nabídku a měla zmíněné práce zhotovit z důvodu neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy. Následně na to rozhodla o přidělení této zakázky druhé nejvýhodnější nabídce a to společnosti Pražské služby a.s., která má zmíněné práce provést za cenu 1,9 milionů korun bez DPH.

Tímto krokem dojde nejen ke zpoždění prací na zlepšení cyklostezky, ale také k prodražení celé zakázky.

Současné vedení a místostarosta Martin Buršík, který má cyklokoncepci na starosti zatím tak kromě plánů, jak se říká na „papíru“ mnoho pro zlepšení pohybu cyklistů po našem městě nevykonal. Musíme konstatovat že mnoho času už mu na to v tomto volebním období nezbývá. Vždyť ani do současné doby nevznikl původně slibovaný web ze kterého se cyklisté měly dozvědět aktuální informace, trasy, plány a podobně. A to je pro naše město velice smutné.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.