So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Tablety, tiskárny a systémy dálkového přenosu dat, investici za téměř 8,5 milionů korun schválili radní Středočeského kraje. Plánovaná Investice má pomoci zvýšení kvality poskytované neodkladné péče a zároveň přispět ke zvýšení bezpečnosti.

Konkrétně jde o nákup 80 ks přenosných zařízení – tabletů, které umožní přístup do elektronické zdravotnické dokumentace pacientů výjezdovými posádkami ZZS SČK. „V současném stavu je vedena dokumentace papírovou formou, která s sebou (pro nutnost následného přepsání do digitální formy), nese další zátěž pro posádky ZZS SČK. Elektronizace dokumentace přispěje k zefektivnění péče o pacienty, k redukci chyb ve vedení dokumentace a k výraznému ulehčení práce i zdravotnickému operačnímu středisku,“ vysvětluje výhody nákupu náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. Účelem nákupu je zvýšení kvality poskytování přednemocniční neodkladné péče cestou online sdílení dat mezi zdravotnickými subjekty (eHealth). „Vybudování bezpečné a spolehlivé komunikační vrstvy přispěje k větší efektivitě práce zdravotnických profesionálů, protože díky včasným informacím o pacientech budou moci dříve a cíleně poskytnout péči, kterou nemocní potřebují,“ doplňuje náměstek Pavlík. Celkové předpokládané náklady na nákup tabletů činí 6,8 milionů korun.

Další investice ve výši 1,26 milionů je určena na nákup 70 ks nástěnných termotiskáren sloužících k výstupu pořízené elektronické zdravotnické dokumentace pacientů výjezdovými posádkami ZZS SČK do papírové podoby. Stejně jako v případě tabletů je i zde současný stav, kdy je dokumentace vedena v papírové formě a následně se musí přepisovat do digitální podoby, nevyhovující a představuje další zátěž pro posádky ZZS.

Dalších 403 tisíc korun je určeno na nákup 65 ks periferních zařízení (předních kamer) do vozidel. Důvodem je zajištění videozáznamu z vozidla ZZS pomocí přední kamery sloužící k neustálému monitoringu situace před vozidlem. „V současné době sanitní vozidla nedisponují žádným zařízením schopným pořizovat obrazový materiál. Záznam z kamer ve vozidlech může v případě nehody nebo sporné pojistné události přispět k objasnění situace svou důkazní vahou,“ komentuje náměstek Pavlík důležitost kamer ve vozidlech ZZS.  Obraz bude možné přenášet také vzdáleně v reálném čase.

Zdroj: Středočeský kraj, foto ilustrační

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.