Út. Čvn 28th, 2022

Svatá Hora nabízí pro letní sezónu dva termíny zážitkové noci v této barokní mariánské památce. Nejbližší Noc na Svaté Hoře se koná 16.–17. července, další přenocování s nevšedním programem je zde možné strávit z 13. na 14. srpna. Kapacita je omezená na 15 osob, místo si účastníci musí rezervovat.

Program zahrnující noční prohlídku ambitu, návštěvu krápníkové kaple při svíčkách nebo večeři s živou hudbou v barokní jídelně začíná první den v 16.00. Jeho součástí je také výstup nad baziliku, kde lze z půdy pozorovat město a okolí, či prohlídka klášterního sklepení. Dostanete se i k pedálovým strojům svatohorských varhan v podkroví, o nichž pojednává aktuální výstava v místním muzeu.

Ubytování skromné, zážitky nevšední

Suma sumárum, honosné ubytování nebylo nikdy hlavním cílem svatohorských poutníků. A tak i po zřízení Exercičního domu, který dodnes slouží jako přístřeší pro příchozí i jako místo konání vícedenních duchovních cvičení, nebyl kladen důraz na honosné zařízení: v prostotě pouhého přespání mnohem lépe vynikne krása, kterou pro povznesení ducha od všednodenní obyčejnosti výše vytvořili naši předkové a my máme možnost nechat se jí obohatit a snad k ní občas i něco nového přidat.

Místo plné zázraků

Bez stovek svědectví o pomoci v nejrůznějších situacích by Svatá Hora nebyla tím, čím dnes je. Svědčí o tom i mnohé v ambitu vyobrazené milosti, k nimž si poslechnete zajímavý komentář. Prohlídku jiných veřejnosti obvykle skrytých prostor pak zase budete moci absolvovat za svitu svící…

Biskupský pokoj

Označení této místnosti vychází z jejího současného využití – prostor se stropní štukovou výzdobou, historickým vybavením a intarzovanou podlahou je využíván jako reprezentativní přijímací místnost pro vzácné návštěvy. A tou jste dnes právě vy. Biskupský pokoj a sklenička svatohorského vína se tak stanou milým bodem krátké prohlídky areálu, jejímž prostřednictvím bychom vás rádi seznámili s prostory svatohorského poutního areálu, které si můžete po skončení zážitkového programu sami dle libosti prohlédnout.

Barokní jídelna naživo

Každodenní péče o stovky poutníků, vyučování a další činnosti si vyžadovaly solidní základnu. A protože jen kulturní prostředí plodí kulturní život, umění a krása měly místo nejen v chrámu, ale též v každodenním životě bratří Tovaryšstva Ježíšova. Vaše večeře v krásném prostoru barokní jídelny s živou hudbou bude ozvěnou těchto tradic.

Od sklepa až po střechu

Klášterní sklepy i výhledy do okolí z půd nad svatohorskou bazilikou, to vše je pro vás připraveno, samozřejmě se zajímavým programem. Budete to vy, kdo si vyrobíte památku na svůj svatohorský pobyt. Budete moci vystoupat až do podkroví k pedálovým strojům svatohorských varhan či zažít výhledy do okolí, které se naskýtají z nejvyšších pater tohoto svatostánku. Nezatajíme vám ale ani tiché útroby barokní rezidence, kde na vás bude čekat nejedno nemalé překvapení…

Cena

Nejbližší termíny

Spojte se s námi

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.