So. Čvn 25th, 2022

Hlavním bodem prosincového jednání zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu města na rok 2022. V příštím roce je naplánováno několik zásadních projektů, mezi které patří například dokončení stavby Domova seniorů v Žežické ulici nebo revitalizace okolí Čekalíkovského rybníka o rozloze 2,5 hektaru v centru města.

Nejdůležitějším dokumentem pro hospodaření města je rozpočet. Rozpočtem roku 2022 se zabývali zastupitelé na prosincovém jednání. Samotnému schvalování rozpočtu předcházelo hned několik projednávání, ať už to bylo jednání finančního výboru, projednání s veřejností nebo předjednání na poradě se zastupiteli. „Rozpočet je důležitý dokument a jsem rád, že se zastupitelé účastní zmíněného předjednání, kde je prostor pro podávání pozměňovacích návrhů. Letošní předjednání bylo velmi konstruktivní, bylo vzneseno několik návrhů na změny v jednotlivých kapitolách. Co mě opravdu těší je fakt, že když zastupitelé chtějí některou z položek navýšit, hned sami hledají cesty, kde naopak prostředky ubrat. I díky tomuto předjednání bylo samotné projednávání rozpočtu klidnější,“ říká na úvod 1. místostarosta a ekonom města Martin Buršík.

Rozpočet je schválen jako schodkový, kdy na straně příjmů je částka téměř 994 milionů korun. Na straně výdajů byla schválena částka 1,144 miliardy korun, z toho je na opravy a investice vyčleněno 415 milionů korun. Schodek ve výši 150 milionů korun je kryt vlastními finančními prostředky uspořenými na účtech města.

„Rozpočet byl navržen a schválen jako schodkový s ohledem na řadu finančně významných projektů, které chceme v příštím roce realizovat. Mezi největší se dá počítat například rekonstrukce Prokopské ulice na Březových Horách, výměna vodohospodářského majetku v Milínské ulici, revitalizace okolí Čekalíkovského rybníka, dokončení revitalizace ulice Gen. Kholla, dokončení stavby detašovaného pracoviště Domova seniorů. Mezi další zásadní projekty jistě patří zahájení rekonstrukce aquaparku, vybudování hřiště na Cihelně a řada dalších. S prostředky v řádech desítek milionů se počítá na opravy komunikací, výkup potřebných pozemků a opravy škol. Výčet by mohl být mnohem delší,“ dodává místostarosta Buršík s tím, že schválený rozpočet je možné prostudovat na webových stránkách města.

Kromě samotného rozpočtu na rok 2022 zastupitelé také schválili rozpočtový výhled na roky 2023 až 2026.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.