Pá. Kvě 27th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Nová pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů dostala od zastupitelstva zelenou. V principu se jedná o půjčky obcím, které peníze využívají zejména na předfinancování finančně náročných projektů. Obcím Středočeského kraje jsou poskytovány již od roku 2019, ale na konci přechozího roku skončila pravidly stanovená lhůta pro podávání žádostí. Proto v minulém týdnu zastupitelé schválili nová pravidla.

V rámci nových pravidel je stanovena lhůta pro podání žádostí od 1. března 2022 do 16. prosince 2022. V případě potřeby může být navíc koncem roku 2022 prodloužena lhůta pro podávání žádostí pouze schválením dodatku k pravidlům. Podporovanými oblastmi pro zapůjčení finanční částky jsou například projekty na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní či projekty vedoucí k energetickým úsporám. V neposlední řadě se mohou obce žádat o podporu projektů například z oblasti vzdělávání, sociální integrace i dopravy.

Peníze obce kraji vrací v okamžiku proplacení dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) nebo Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „Cílem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí či měst na území Středočeského kraje. O návratnou finanční výpomoc až do výše 4 milionů korun mohou žádat obce do 3000 obyvatel,“ doplňuje náměstek Michalik.

 Bližší informace naleznou žadatelé také zde

Zdroj: Středočeský kraj

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.