Ne. Čvn 26th, 2022

Zastupitelé na svém včerejším jednání neschválili výkup pozemků na Padáku, kde byl v minulosti umístěn lyžařský svah s vlekem. Ten se v posledních letech s ohledem na klimatické podmínky neprovozuje a mobiliář, který je ve vlastnictví města tedy postupně chátrá.

Město v minulosti vedlo jednání o převedení nebo pronájmu, ovšem prozatím bezvýsledně. „Nyní máme připraven návrh na výkup pozemku a bude na zastupitelích, jakým způsobem se k této otázce postaví,“ uvedl starosta Jan Konvalinka s tím, že dle znaleckého posudku je cena pozemku 4 900 000 Kč.

Podle radní Renáty Vesecké město uvažuje o využití svahu pro kola pro paralelní sjezdy a pro běžce na takzvané SPARTAN RACE. V tomto smyslu už probíhá jednání s některými sportovními kluby.

Zastupitel Vladimír Král se dotazoval na původní smlouvu podle které, měly přejít pozemky po skončení nájmu na město Příbram za 1 korunu, proč k tomu nedošlo a zda by za tuto podle něj „nedbalost“ neměl nést někdo zodpovědnost.

Zmíněná smlouva, tedy smlouva o smlouvě budoucí, obsahuje ujednání, že pronajímatel se zavazuje po skončení nájmu prodat nájemci předmět smlouvy za symbolickou částku 1,- Kč. Tento závazek je ze strany města vůči TJ Baník Příbram právně nevynutitelný, protože smlouva postrádá podstatnou náležitost a to termín do kdy se tak má stát.

Ani Komise pro realizaci majetku k výkupu nepřijala žádné doporučující stanovisko: „Na komisi jsme se všichni shodli, že tento pozemek pod sjezdovkou Padák tak nutně město nepotřebuje, aby za něj bylo nutné vydat takto vysokou částku“, uvedl k rozhodnutí komise zastupitel Petr Rotter.

Nakonec pro výkup pozemků hlasovalo jen devět zastupitelů, pět se jich bylo proti a šest zastupitelů se zdrželo, návrh na výkup pozemků tak nebyl přijat.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.