Ne. Čvn 26th, 2022

Městská čistírna odpadní vod i když byla v minulosti koncipovaná na 67 tisíc ekvivalentních připojení, kterých ale nedosahuje, už nové stavebníky nepřipojí. Vedení města proto připravuje takzvanou intenzifikaci.

Na městskou čistírnu odpadních vod je vyhlášena uzávěra protože kapacitně již nedosahuje, je respektive překročena kapacita připojení ekvivalentních obyvatel. Ten problém je tu už delší dobu. My v současné době připravujeme zakázku na zhotovení projektové dokumentace na intenzifikaci čistírny odpadních vod a pokud vše půjde podle představ, tak by jsme mohly v roce 2023 intenzifikaci realizovat. Ta by měla vyjít mezi 100 až 130 miliony korun“, uvedl v únoru starosta města Jan Konvalinka.

Na základě toho nechalo vedení města vypracovat dokumentaci, která hodnotí stávající stav ČOV a předkládá návrh rekonstrukce se zaměřením na energetickou soběstačnost a možnosti financování z dotačních titulů. Zastupitelé tento dokument již obdrželi k prostudování společně s dalšími materiály do zastupitelstva a v pondělí 6. prosince o něm budou rozhodovat.

Poslední rekonstrukce ČOV byla ukončena v roce 2009 a v posledních letech byly vynaloženy značné finanční prostředky k zabezpečení chodu celé ČOV. Situace je kritická v oblasti kapacity čištění odpadních vod a tím je limitována možnost dalšího napojování nových žadatelů na ČOV a omezuje další rozvoj města Příbram.
Z toho důvodu je nutné provést rekonstrukci celé ČOV tak, aby její funkčnost a kvalita provedení zabezpečila chod ČOV na několik desetiletí. Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilního trhu se zabezpečením dodávky el. energie byl velký důraz kladen na energetickou soběstačnost chodu ČOV včetně zabezpečení provozu v případě black-outu.

Investiční náklady na tuto rekonstrukci se dle předložených materiálů pohybují okolo 249 miliónů korun a na tabulce níže je jak by mohlo probíhat její financování.

Na tomto odkazu celý dokument:

https://pribram.eu/files/post/104230/%2802%29a.pdf

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.