Út. Čvn 28th, 2022

Zastupitelstvo Středočeského kraje jednomyslně schválilo 3 programy na podporu základních knihoven, na podporu kultury a program na obnovu památek v předpokládané celkové výši 48 milionů Kč.

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci) k tomu uvádí: „Kulturní instituce a pořadatelé akcí budou mít nyní možnost žádat o podporu již na přelomu roku.  Věřím, že po minulých letech nejistoty to bude vítaná pomoc, která pomůže rozšířit nabídku kulturních akcí a projektů.“ Předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová ho doplňuje: „Zapojením odborné veřejnosti při přípravách programů se Výboru podařilo nastavit účelná a transparentní kritéria pro hodnocení podaných žádostí.“

Prozatímní částka 2 miliony Kč z programu na podporu knihoven je určena zejména na technické vybavení pro práci s veřejností, na databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, na vybavení knihovny mobiliářem a výpočetní nebo audiovizuální technikou. Další dotace s tematickým zadáním S knížkou do života, mají podpořit čtenářskou gramotnost. Účelem tematického zadání je podpora knihoven v práci s aktivními rodiči a se zacílením na nejmenší čtenáře knihoven.

Projekty v oblastech živé kultury budou podpořeny v programu podpory kultury, na který jsou vyčleněny prostředky v předběžné výši 11 milionů Kč.  Půjde například o divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura, soutěže, publikační činnost a další. V rámci podpory publikační činnosti dostanou šanci též audiovizuální projekty a projekty zaměřené na nová media. Zároveň budou podpořeny akce připomínající významná výročí a organizace aktivní v oblasti kultury.

Předpokládaných 35 milionů pak bude určeno na stavební a restaurátorské práce a dále na projekty, kde je deklarováno další využití objektu pro spolkový a společenský život regionu nebo projekty, kdy je objekt dostupný nejširší veřejnosti.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.