So. Čvn 25th, 2022

Příbramští zastupitelé se na svém pondělním jednání zabývali přípravou intenzifikace neboli zkapacitnění městské čistírny odpadních vod(ČOV). Ta v současné době nemůže připojit nové stavebníky i přesto že byla v minulosti koncipovaná na 67 tisíc ekvivalentních připojení, které ale nedosahuje a už kapacitu nemá.

Poslední rekonstrukce byla ukončena v roce 2009 a v posledních letech byly vynaloženy značné finanční prostředky k zabezpečení chodu celé ČOV. Situace je kritická v oblasti kapacity čištění odpadních vod a tím je limitována možnost dalšího napojování nových žadatelů a omezuje další rozvoj města Příbram. Z toho důvodu je nutné provést rekonstrukci celé čistírny tak, aby její funkčnost a kvalita provedení zabezpečila chod na několik desetiletí.

Na základě toho nechalo vedení města vypracovat dokumentaci, která hodnotí stávající stav ČOV a předložila zastupitelům návrh rekonstrukce se zaměřením na energetickou soběstačnost a možnosti financování z dotačních titulů. Předpokládané investiční náklady na rekonstrukci se mají pohybovat okolo 249 miliónů korun a mají být také financovány z dotačních titulů. Podle odborníků kteří připravují pro město celý projekt by samotné práce mohly začít na přelomu let 2023 až 2024 . Až po dokončení rekonstrukce by bylo možné nové odběratele připojit. Zastupitelé všemi přítomnými hlasy schválili další pokračování v přípravě a rekonstrukci ČOV.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.