Ne. Čvn 26th, 2022

Poslední jednání zastupitelstva v letošním roce proběhne v pondělí 6. prosince. Na programu je několik zásadních bodů, mezi kterými je například jednání o ceně vodného a stočného pro rok 2022.

Tématem posledních dnů je zdražování. Město Příbram může ovlivnit pouze některé ceny, jako například platby za odpady nebo cenu vodného a stočného. Zatímco je již jasné, že odpady se v Příbrami v roce 2022 zdražovat nebudou, o vodném a stočném se bude jednat právě na pondělním zastupitelstvu.

„Hned úvodem bych občany rád ubezpečil, že se neuvažuje o radikálním navýšení ceny vodného a stočného, jako je tomu v mnohých okolních obcích, kde se voda bude navyšovat řádově o desítky korun. V Příbrami jsme si zdražení prožili v minulém roce. Aktuálně je cena vodného a stočného na částce 87,71 Kč/m3 a zastupitelé budou jednat o zvýšení ceny o 3 %, čímž bychom se dostali na částku 90,34 Kč/m3. Příbram si díky počtu obyvatel může oproti dalším obcím sdruženým ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dovolit pouze takto nízké zvýšení ceny. Některé obce s cenou vodného a stočného v příštím roce přesáhnou stodvacetikorunovou částku,“ uvádí před jednáním zastupitelstva starosta města Jan Konvalinka.

Další důležitým bodem pondělního jednání, které je možné sledovat online, bude projednávání rozpočtu města na rok 2022. Zastupitelé se v tomto týdnu mohli zúčastnit „předjednání rozpočtu“, na kterém padlo několik návrhů na změny. Jednalo se například o navýšení částky na obnovu kulturních památek či o zvýšení příspěvku v kapitole životního prostředí. Předjednání rozpočtu se zúčastnilo jedenáct zastupitelů.

Město Příbram připravuje projekt, který zajistí zvýšení kapacity ČOV, tedy projekt pohybující se v částce kolem 200 milionu korun. Čistírna odpadních vod bude také tématem pondělního jednání. Zastupitelům bude prezentován výsledek technologického návrhu ČOV, energetické soběstačnosti a možností dotačního financování ČOV.

Jednání zastupitelstva se koná tradičně od 16 hodin v jednacím sále ZM. Celé jednání je možné sledovat online: https://youtu.be/h386VD62N7U

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.