Út. Čvn 28th, 2022

Dnes se sejdou zastupitelé města na svém pravidelném jednání, na svém programu mají zatím devět řádných bodů.

Zastupitelé budou jednat o vyhlášce kterou se ve městě reguluje používání zábavné pyrotechniky. Podle materiálů by zde mělo dojít jen k úpravě jednoho z datumů kdy je možné pyrotechniku ve městě používat.

Podle současné vyhlášky muže být zábavná pyrotechnika na území města používána jen v těchto dnech: 1. ledna, 30. dubna, 27. listopadu, 4. prosince , 5. prosince, 31. prosince.

„V původní vyhlášce byly stanoveny dny kde se zábavná pyrotechnika muže používat, byl tam původně 4. prosinec co by datum, kdy probíhá akce čertovský Novák, která je každoroční a končí ohňostrojem. Sportovní zařízení, které akci pořádají ji chtějí letos udělat už 3. prosince a proto požádali o úpravu vyhlášky. Jiné změny tam zatím nejsou“, uvedl starosta města Jan Konvalinka

Dalším z bodů zastupitelstva bude projednání vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dobrou zprávou pro Příbramany je, že poplatek za odpady pro rok 2022 by měl zůstat ve stejné výši jako v roce letošním, tedy na částce 600 Kč za osobu a rok.

„V poslední době je zdražování opravdu hodně, proto se ve všech případech, kdy je to jen trochu možné, snažíme situaci nekomplikovat dalším navýšením cen. Rada města jednala o návrhu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zastupitelstvu doporučuje cenu poplatku ponechat na stávající výši,“ uvádí starosta Jan Konvalinka a zároveň dodává: „Občané našeho města si také velmi dobře osvojili systém třídění odpadů. Díky tomuto přístupu se může Příbram pochlubit úspěchem v krajské soutěži My třídíme nejlépe, kde jsme za rok 2020 získali krásné druhé místo mezi obcemi nad 10 000 obyvatel.“

Dále zastupitele čeká projednání Akčního plánu rozvoje sportu, zřízení pracovní skupiny pro územní plánování a výkup několika pozemků.

Zasedání se koná dnes v pondělí 8. listopadu v jednacím sále bývalé budovy Rudných dolů , nám. T. G. Masaryka 121 od 16 hodin.

Program:

 1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
  b) Schválení programu jednání
  c) Informace rady města
 2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky
 3. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 4. Akční plán rozvoje sportu
 5. Pracovní skupina pro územní plánování
 6. Návrh na výkup pozemků p. č. 504/1, p. č. 2333/79, p. č. 2333/120, p. č. 2333/138, p. č. 2333/139,
  p. č. 2333/144, p. č. 2333/145 a p. č. 3183/7, vše v k. ú. Příbram
 7. Výkup pozemků p. č. 2284/15 a p. č. 4191/25, oba v k. ú. Příbram
 8. Různé
 9. Diskuse, interpelace, z

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.