Út. Čvn 28th, 2022

PŘÍBRAM – Spolek Svatohorské sady připravuje na tuto sobotu 15. ledna od 8 hodin opět úklidovou akci ve svatohorských sadech. Máte tak jedinečnou možnost jim přijít pomoct a zapojit se tak do obnovy svatohorského sadu. Sraz všech je v sadu nad Průmyslovou školou směr Svatá Hora.

„Chcete se také stát součástí této skvělé skupiny lidí které není lhostejný stav svatohorských sadů. Tuto sobotu plánujeme opět velký úklid v sadech. Přítomnost již potvrdilo mnoho dobrovolníků. Tak se k nám přidejte! Čaj připravíme pro každého“, zvou na akci členové spolku.

Již více než dva roky dochází v rámci dobrovolnických aktivit několika jednotlivců k postupné obnově svatohorského sadu, kdy v něm především dochází k prořezu náletových dřevin a  uklízení odhozených odpadků. Ti se sdružují ve spolku Svatohorské sady Příbram, který finančně podpořilo i město Příbram a rýsuje se i dlouhodobější spolupráce.

Projekt obnovy svatohorských sadů podpořila i společnost Billa a v tomto roce bude investovat do výsadby zeleně. Město získalo částku 1 523 833 korun na revitalizaci svatohorského sadu. Myšlenka na obnovu ovocného sadu vznikla na základě jeho jedinečnosti v rozloze a stáří v celorepublikovém měřítku a snahy o řešení jeho neutěšeného stavu.

„Projekt, při kterém město spojilo síly se spolkem Svatohorské sady Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, zahrnuje celkem 2,9 ha ve vlastnictví města a římskokatolické farnosti. Chystaná obnova se týká prostoru mezi ulicemi Balbínova, Na Leštině a K Mýtu a kolem Sportovního areálu pod Svatou Horou. Díky spolupráci všech subjektů obnovíme sad, který ke Svaté Hoře jednoznačně patří. Vznikne prostor pro setkávání a odpočinek občanů i návštěvníků,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Realizace bude rozdělena do etap. V první etapě v roce 2022 bude obnova sadů zahrnovat především odborný prořez stávajících ovocných stromů, vykácení neovocných a nemocných stromů, výsadbu živého plotu kolem sportovního areálu. Peníze poplynou i do mobiliáře. Sady budou vybaveny novými informačními panely, lavičkami, odpadkovými koši a dřevěným altánem u parkoviště, jehož výstavbu zajistí město Příbram. Projekt počítá s prostorem pro venkovní galerii.

Celá revitalizace prostoru bude završena na podzim příštího roku výsadbou nových ovocných dřevin. Veškeré práce by se měly uskutečnit bez omezení vstupu do sadů. Výše uvedená dotace od společnosti Billa je určena nejen na samotnou obnovu sadů, ale také na jeho následnou tříletou údržbu.

Osobně bych rád poděkoval lidem, kteří stojí za Spolkem Svatohorských sadů, bez jejichž odhodlání a dobrovolné práce by tato věc nevznikla,“ dodal starosta Konvalinka.

Zde videa z předchozích akcí spolku Svatohorské sady Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.