Po. Kvě 23rd, 2022

PŘÍBRAM – Loutko herecká společnost Zalezlíci si pro děti připravila už na tuto neděli představení „Pekelná nuda“ kterou zahrají v Domově dětí a mládeže v Příbrami. Začátek představení je v 16 hodin. Na další neděli 30. ledna plánují představení pohádky „Tři prasátka“, kterou uvedou od 16 hodin v Junior klubu.

PEKELNÁ NUDA:

Ach jo – v pekle je pekelná nuda! Čerti neumějí rozesmát Lucifera a ten se zase umí pekelně rozzlobit. Komu se podaří znuděného Lucifera rozesmát? Nevíte? No přece – statečnému Kašpárkovi a jeho ševcovskému kamarádovi. Takže v pekle bude nakonec velká legrace.

Délka představení: cca 35 minut

TŘI PRASÁTKA:

Klasická pohádka o třech prasátkách a zlém vlkovi, který je chce sníst. Které z prasátek si postaví domeček nejpevnější? Pašík, Šašík nebo Mašík? Veselou písničku třech prasátek si děti jistě budou zpívat ještě cestou z představení..

Délka představení: cca 30 minut

LOUTKO – HORECKÁ SPOLEČNOST ZALEZLÍCI:

Jak praví kronika LS k ustavení souboru došlo na jaře roku 1962 tím, že ZV ROH Jáchymovských dolů Bytíz zakoupil pro komisi pro práci s dětmi sadu maňáskových loutek typu „Brouk“. Tehdejší předseda kulturně masové komise Antonín Ryčl věděl, že nadšeným loutkářem je Jaroslav Laffar – vedoucí výchovy kádrů na n. p. JD Bytíz a požádal jej, aby v zapůjčené Malé scéně Domu kultury v Příbrami sehrál s dalšími ochotníky představení pro děti bytízských zaměstnanců.

Antonín Ryčl spolu s Jaroslavem Laffarem prováděli provizorní úpravy v Malé scéně, kde se loutkové divadlo zatím nehrálo. Jako první se hrála v měsíci dubnu 1962 hra Dr. Jana Malíka „Míček Flíček“ a měla velký úspěch. V té době měl LS 11 členů.

S touto hrou se soubor zúčastnil krajské loutkářské soutěže v Hořovicích 3.5.1962 a umístil se jako třetí, kdy první místo nebylo uděleno a na druhém místě se umístil soubor SK Harmonika v Hořovicích, který měl dlouholetou tradici.

Tento úspěch dal podnět k tomu, aby byl ustaven stálý soubor. Při ZV ROH Bytíz byl tedy zřízen Rudý kvítek, byly uvolněny finanční prostředky, pronajata od Domu kultury Malá scéna, která byla přejmenována na Dětskou scénu, a přes léto byly prováděny nejnutnější technické úpravy jeviště. Současně byla ustanovena rada DS, která sestavila na sezonu 1962/63 nástin programu. Bylo dohodnuto, že v úterý, pátek a sobotu budou promítány filmy pro školy a v neděli se budou hrát loutková představení. V té době byly utvořeny tři loutkoherecké skupiny s režiséry Jaroslavem Laffarem st., Oldou Ptáčkem a Jaroslavem Brožovským. Soubor měl kolem 50 členů. Bylo mnoho problémů, které soubor prodělal a zvládl. Jedním z problémů bylo střídání členů, ale jádro zůstávalo stále stejné.

Od roku 1972 byl i v Příbrami ustaven loutkářský festival v rámci oslav Dne horníků v září.

Od té doby se naši loutkáři scházeli s jinými soubory i na vlastní půdě, protože na různých soutěžích a přehlídkách navázal soubor přátelské vztahy se soubory z Rakovníku LS před branou, Hořovic, s Aeráčkem Vodochody, s Kováčkem Praha, se souborem z Bechyně, LS Sluníčko z Mnichova Hradiště, LS z Velkých Popovic, Mladé Vožice apod.

Každý rok soubor pořádal vánoční besídky, jezdil hrát do SOS vesničky v Doubí.

Později se zakoupily i loutky z Moravské ústředny Únanov, marionety a javajky a byla vybudována marionetová scéna. Později se někteří členové souboru pustili do vyrábění vlastních loutek, tak vznikla skvělá představení, která se hrají dodnes, jako: Tři malá prasátka, Tuláček Vihio, Beránci a ospalý čert, Panáček Malíček, Vánoční hra.

Velký zlom nastal po sametové revoluci. ZK UD byl zrušen, Dětská scéna přechází pod MěKS Příbram a pod Divadlo Příbram. Zachránili jsme loutky, některé nahrávky, kroniku, časem jsme byli z Malé scény vyhoštěni. Útočiště jsme získali v Domě dětí a mládeže Příbram a loutky a vybavení jsme museli uskladnit, kde se dalo. Zůstalo nás pár nadšenců, kteří v roce 1991 oficiálně ustanovili Divadelní spolek Zalezlíci. Od roku 1991 začínáme psát nové dějiny LS Příbram, ale neradi zapomínáme, co nás předcházelo. I když to bylo v jiném režimu, vzniklo to z nadšení lidí a z lásky k dětem a loutkovému divadlu. Jak říká Tuláček Vihio – „díky vzdálení přátelé“.

Stejně jako předchozí soubor měl problém se střídáním členů, tak to i my řešíme, ale zdravé jádro zůstává. Mladí přichází a odchází. Stálých členů je nás nyní 11. Scházíme se stále v DDM Příbram, kde hrajeme pravidelně 1x měsíčně a zároveň hrajeme na různých akcích a v zařízeních, kde nás pozvou.

Zdroj: text a foto Zalezlíci

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.