Po. Čvn 27th, 2022

Dnes ráno nastoupili dělníci na most v Plzeňské ulici a začala tím jeho rekonstrukce, která potrvá 19 týdnů. Most opravuje společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. za cenu 12,69 mil. Kč bez DPH.

Dnes dělníci začali připravovat staveniště. Nejprve bylo třeba prořezat křoví a nálety v jeho okolí. Dále se má pracovat na horní části stávajících opěr, které budou ubourány. Nově budou provedeny monolitické železobetonové úložné prahy se závěrnou zídkou a rovnoběžnými konzolovými křídly. Sanovány budou líce opěr včetně křídel vpravo. Bude provedena nová nosná konstrukce, která je navržena z 8 dodatečně předpjatých deskových prefabrikátů, které budou do jediného celku spojeny monolitickým železobetonovým dobetonováním podélných spár a petlicovými styky příčné výztuže mezi jednotlivými dílci. Na křídlech vpravo bude provedena nová monolitická železobetonová římsa a vymění se zábradlí. Mostní svršek dostane nové vozovkové souvrství uvádí investor ŘSD ČR.

Termín realizace je od 5. července do 14. listopadu s tím, že práce budou probíhat po etapách, kombinovaně při částečné i plné uzavírce. Zmíněné práce omezí provoz veškeré autobusové dopravy, jejíž trasa je běžně vedena z kruhového objezdu směrem na náměstí T. G. Masaryka a dále do Jiráskových sadů. Po dobu uzavírky pojedou linky MHD obousměrně po objízdné trase ulicí Evropskou a Jineckou. Nebudou obslouženy zastávky “Příbram, nám. T. G. M.” a “Příbram, Jiráskovy sady”. Náhradní zastávka bude zastávka “Příbram, Fibichova”.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.