Út. Led 18th, 2022

Na základě veřejné zakázky vybral kraj dodavatele na realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogy a žáky středočeských základních a středních škol. Podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů a zvyšování kvality odborného vzdělávání pro kraj zajistí Krajská hospodářská komora Střední Čechy a firma Everesta. Ta vyhrála též zakázku na zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti inovativních vzdělávacích metod.

„V souladu s naším programovým prohlášením klademe při zadávání veřejných zakázek maximální důraz na transparentnost a nediskriminaci potenciálních účastníků řízení. I díky těmto zásadám se nám daří spořit vynaložené finanční prostředky. Tak jako v tomto případě, kdy jsme veřejnou soutěží dosáhli úspory vynaložených prostředků u jedné zakázky o téměř 25 %, u druhé dokonce o více než 42 %“ vysvětluje radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

Díky odborným workshopům získají pedagogičtí pracovníci nejen nové znalosti, které budou moci následně implementovat do výuky, ale získají zároveň přehled o změnách v daných oblastech. Formou praktických exkurzí si žáci i pedagogové budou moci prohloubit odborné dovednosti, seznámí se s tradičními řemesly a budou si moci vyzkoušet práci v řemeslných oborech. V rámci rozvoje technických zručností bude kladen důraz jednak na týmovou práci žáků i pedagogů a rovněž na osobnostní rozvoj žáků spočívající zejména ve vlastní iniciativě při plnění odborného úkolu a prezentaci využitelnosti výstupu.

Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha k tomu říká. „Podpora a modernizace školství, propojování zaměstnavatelů se školami, zatraktivňování učňovských oborů, zvyšování kompetencí stejně jako zvyšování kvality nejen odborného školství, to jsou naše priority, kterým se chceme i nadále věnovat.“ Firma Everesta získala i druhou zakázku na podporu škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí. V rámci ní se chce kraj zaměřit na zvyšování kompetencí pedagogů zejména v oblasti inovativních vzdělávacích metod.

Celková vysoutěžená cena obou zakázek je 8,76 mil. korun, což oproti původně plánované ceně znamená úsporu ve výši 1,84 mil. korun. Obě akce budou z 95 % financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z fondů EU. Zbývajících 5 % bude finančně pokryto z rozpočtu Středočeského kraje.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *