Út. Čvn 28th, 2022

Zastupitel Vladimír Král (Šance pro Příbram) se vyjádřil k záměru města přesunout lávku u Q klubu .

Za zastupitelský klub Šance pro Příbram jsem se při červencovém zasedání zastupitelstva dotazoval starosty Konvalinky na situaci kolem lávky u Q-klubu. O záležitosti také komunikuji s představiteli dopravní komise. Uvedená lávka má být vyměněna za novou. To je samozřejmě, vzhledem k jejímu technickému stavu, v pořádku.

Podstata problému je jinde. Jde o to, že až poté, co projekční kancelář začala pracovat na projektové dokumentaci, město přišlo na to, že vlastně chce lávku posunout na druhou stranu křižovatky. V březnu 2021 schválila Rada města hlavní smlouvu, v červnu 2021 pak dodatek – právě kvůli této změně.

To mimo jiné znamená, že občané Příbrami zbytečně zaplatili za již vypracovanou část projektu, která má nyní přijít vniveč (zaměření a další činnosti související s lávkou v původní lokalitě).

Celý příběh bohužel ukazuje, že vedení města někdy v rámci městského úřadu nedbá na dostatečnou a včasnou komunikaci. Již nejméně od loňského roku vedení radnice vědělo, že bude nutné lávky modernizovat. Jak to, že starosta Konvalinka nebo místostarosta Buršík nedohlédli na to, aby se už původní smlouva z března 2021 týkala projektu na lávku „správnou“?

Kdo zde ponese odpovědnost za to, že zhruba 50 tisíc korun z městského rozpočtu bylo vynaloženo zbytečně? (Doufám, že u finančně náročnějších akcí se takovéto schvalování „naslepo“ neděje.)

Starosta Konvalinka v aktuálních mediálních vyjádřeních uvedl následující důvody pro přesunutí lávky – problematický přechod v Klaudově ulici, překážející sloup semaforu u stávajícího přechodu přes Březnickou, intenzita dopravy.

Dovolím si panu starostovi položit touto cestou několik otázek: Ten přechod v Klaudově ulici tam v březnu 2021 ještě nebyl? Překážející sloup semaforu před čtyřmi měsíci ještě nestál? Frekvence silničního provozu na trase třída Osvobození – Ryneček se zvýšila až v červnu 2021?

Vážený pane starosto, mám za to, že když už se na opožděnou změnu plánů radnice musejí skládat všichni občané města, bylo by férové, kdybyste při informování o lávce také sdělil důvod dodatečné změny zadání (důvod, který nastal až po podpisu původní smlouvy). Nebo jednoduše uznal chybu.

Samostatnou kapitolou pak je otázka, zda je přesunutí lávky nejvhodnějším řešením. Ti chodci, kteří se potřebují dostat z okolí Q-klubu směrem ke gymnáziu a divadlu (a naopak), budou nově muset zbytečně přecházet zpět na opačnou stranu silnice – a to navíc přes vytíženou třídu Osvobození.

Nemyslím si, že to přispěje ke zvýšení bezpečnosti těchto chodců. (Lze též zmínit, že lávka na druhé straně křižovatky má sice být širší, ale navazující nový přechod bude ústit u domu č.p. 82, kde je značně úzký chodník.)

Proto se domnívám (a navrhoval jsem to již na zasedání zastupitelstva), že nejlepší by bylo mít v dané lokalitě lávky dvě. Samozřejmě pokud si to může městský rozpočet dovolit. Ať si každý chodec vybere tu trasu, která je pro něj nejvhodnější a nejbezpečnější, bez nadbytečných cest přes frekventovanou silnici.

Dvě lávky by podle mého názoru také podpořily bezpečnost cyklistů, kteří přijíždějí po cyklostezce spojující Ryneček a Nový rybník ke Q-klubu a dále chtějí jet po třídě Osvobození směrem na sídliště. Poté, co by u lávky ve stávající lokalitě přešli přes přechod, by mohli následně pokračovat v jízdě po silnici v zamýšleném směru, bez nutnosti projíždět napříč křižovatkou.

Mgr. Vladimír Král, zastupitel za Šanci pro Příbram

Zde záznam ohledně lávky u Q klubu ze zastupitelstva:

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.