Út. Čvn 28th, 2022

V říjnu začaly práce na vyměněně vodohospodářských sítí v Milínské ulici jejichž jedna větev také zasahuje do dolní části v Dlouhé ulici. Práce se však komplikují a to sebou nese prodražení celé stavby. Původně měla výměna vyjít městkou pokladnu na 25 miliónů s DPH, v současné době ji vícepráce zatím prodraží o více jak 4 milionů korun .

Na začátku října byla zahájena první etapa stavby „Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, která se aktuálně týká spodní části Dlouhé ulice. V polovičce října se vyskytly komplikace, které stavbu na určitou dobu zastavili.

Dle zprávy techniků se vyskytly hned dvě komplikace, kvůli kterým se práce musí dočasně přerušit. Provedený geologický průzkum neodhalil množství navážky na trase probíhající stavby. Ve zhruba šestimetrové hloubce bylo zjištěno nestabilní podloží a z důvodu bezpečnosti je třeba zajistit výkopy jiným způsobem pažení, které zhotovitel stavby zajišťuje,“ v řijnu uvedl starosta Jan Konvalinka.

Při stavbách se často stává, že skutečné položení sítí neodpovídá plánům, které má město či zhotovitel k dispozici. Příkladem může být stavba nového mostu u Dolejší Obory, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic. V tomto případě se v tělese původního mostu „objevil“ parovod, který nebyl zakreslen v plánech. S obdobnými komplikacemi se město setkalo při revitalizaci vnitrobloku Cíl, kde byly „objeveny“ betonové pojezdové pasy z doby výstavby sídliště. Nyní se nesoulad objevil při realizaci prací v Dlouhé ulici.

„Při obnově kanalizační stoky byl zjištěn nesoulad na stávající revizní šachtě, které nemá vedení v přímém směru, ale před samotnou šachticí je zlom, který je dle platných norem nepřípustný. V tomto případě je tedy potřeba celé stávající dno kanalizační šachty, které je tvořeno monolitem nepravidelného tvaru upravit a na místě vybetonovat tak, aby odtékající splašky neměly tendenci se zde zadržovat,“ doplnil starosta s dovětkem: „Práce na výměně vodohospodářského majetku jsou vždy komplikací pro občany, neboť si vyžadují dopravní omezení a nikdy nevíme jaké komplikace nás čekají. Nicméně veškeré vodovodní a kanalizační rozvody je třeba s ohledem na jejich stáří postupně obnovovat.“

Na prosincovém jednání rady města byly schváleny s tím související takzvané vícepráce, které zatím stavbu prodraží o 4 023 926,56 Kč s DPH na zatím celkovou částku 29 094 919,50 Kč s DPH. Díky těmto stavebním komplikacím se samozřejmě protáhnou i termíny prací v harmonogramu celé stavby výměny sítí.

Doufejme jen, že podobné překvapení na stavebníky a město Příbram nečeká i při dalších částech výměny vodohospodářských sítí v Milínské ulici.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.