Út. Čvn 28th, 2022

Zastupitel Vladimír Král se zamýšlí nad parkováním ve městě a nad zavedením nového parkovacího systému ve staré Příbrami a na sídlišti, které se objevují v médiích.

V posledních měsících se v médiích objevují různá vyjádření představitelů vedení města o tom, že má být v dohledné době zaveden nový systém parkování ve staré Příbrami a na sídlišti. Z předběžných náznaků vyplývá, že nově by v těchto lokalitách měli rezidenti platit zhruba 1000 Kč ročně a nerezidenti zhruba 5000 Kč ročně. Smyslem této změny má být uvolnění parkovacích míst a znevýhodnění parkování nerezidentů. S celkovým záměrem, tedy snahou zlepšit možnosti zaparkování ve městě, lze samozřejmě souhlasit. Ovšem s konkrétním zamýšleným způsobem provedení už nikoli.

Město prostřednictvím místostarosty Martina Buršíka říká, že nejde v první řadě o výběr parkovného, ale o zlepšení možnosti zaparkovat. V této souvislosti nepovažuji za příliš logické, aby za parkování platili i rezidenti. Pokud je účelem znevýhodnit „přespolní“ a zvýhodnit místní, pak tohoto výsledku lze přece dosáhnout i tak, že budou za parkování platit jen nerezidenti. 

Již na zasedání zastupitelstva v prosinci 2020 jsem navrhoval zpoplatňovat pouze mimopříbramská vozidla. Případně, určitým symbolickým poplatkem, zpoplatnit u rezidentů jen druhé a další vozidlo v domácnosti. Kdo potřebuje za každou cenu parkovat u domu, může si již dnes zaplatit vyhrazené stání. Pro seniory pak lze stanovit mírnější měsíční poplatek za příslušnou dopravní značku.

Je též vhodné zmínit, že v Příbrami bydlí řada lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt. Jde například o pracovníky z různých místních firem, kteří jsou přes týden ve městě a na víkend se vracejí domů. Pokud skutečně dojde k zavedení parkovného pro občany s trvalým pobytem, měli by mít nárok na zvýhodněnou rezidentní sazbu i obyvatelé, kteří ve městě bydlí na základě nájemní smlouvy a podobně, přestože trvalé bydliště mají jinde. 

Další otázkou zůstávají náklady na celý systém. Z návrhů externích firem, které analýzy a návrhy v oblasti parkování zpracovaly, vyplývá, že v budoucnu by vznikly zóny v širší oblasti staré Příbrami a v Příbrami VII. To by znamenalo zakoupit desítky nových parkovacích automatů, doplnit na řadě míst svislé dopravní značení a podobně. Ačkoli jsem se na tuto věc ptal na zastupitelstvu, město zatím neuvedlo, na kolik by zavedení nových parkovacích zón městskou pokladnu přišlo. 

V externích podkladech i ve vyjádřeních radnice také chybí zmínka o tom, zda by rezident, který by platil příslušný poplatek, skutečně získal nárok na parkovací místo. Měl by právo v dané zóně zaparkovat – ovšem není zaručeno, že místo skutečně bude k dispozici (všechna vhodná místa v příslušné lokalitě mohou být v danou chvíli i po zpoplatnění obsazena jinými vozidly). 

Poskytne město občanům pro příslušnou zónu jen tolik parkovacích oprávnění, kolik bude v dané zóně parkovacích míst? Pokud ne, jak zaručí, že po zavedení zpoplatnění každý vždy místo k zaparkování v blízkosti bydliště snadno a rychle najde? A pokud tato záruka nebude, v čem bude pro tohoto „nadlimitního“ řidiče-rezidenta rozdíl oproti dnešku? (Kromě toho, že jeho peněženka bude o 1000 korun lehčí.) Zde pro dokreslení odkazuji na slova jednoho z autorů generelu parkování, který při zasedání zastupitelstva uvedl: „Je to takový živý organismus, protože nikdo neví přesně, jak to bude fungovat.

Z komentářů vedení města je také zřejmé, že vedlejším efektem dalšího zpoplatnění parkování má být motivace k jiným způsobům přepravy. Tato motivace je sama o sobě v pořádku. Ale domnívám se, že by zde město nemělo postupovat nepřímo, cestou „znepříjemnění“ jednoho druhu dopravy, ale především cíleně jednat ve prospěch jiných typů přepravy (cyklistika, veřejná doprava). 

To se bohužel vedení města zatím příliš nedaří. Rozsah pokrytí MHD zůstává již řadu let prakticky na stále stejné, ne zcela uspokojivé úrovni. Jedním příkladem z mnoha může být například chybějící víkendové spojení do Orlova či Lazce mimo letní sezonu. A nově upravená cyklotrasa Nový rybník – Drkolnov vyvolala u občanů spíš znepokojení (případně pobavení) než zájem o koupi jízdního kola. 

Vladimír Král, zastupitel města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.