Út. Čvn 28th, 2022

Rozpočet města na rok 2022 se bude schvalovat na prosincovém jednání zastupitelstva města. Tomuto aktu bude předcházet veřejné projednání, na které je veřejnost zvána ve středu 10. listopadu od 17 hodin do jednacího sálu zastupitelstva města.

Vedení města předkládá k veřejnému projednání návrh rozpočtu na rok 2022. Již nyní je tento návrh zveřejněn na webových stránkách města, kde jej občané mohou prostudovat a při výše zmíněném veřejném projednání následně navrhnout změny a připomínky.

„Jedním z nástrojů, kterým chceme zvýšit transparentnost hospodaření města je právě veřejné projednání rozpočtu, kde mohou občané daný návrh připomínkovat. V minulosti bylo tímto způsobem vzneseno několik návrhů, které byly následně do rozpočtu zapracovány. Veřejné projednání rozpočtu na rok 2022 je naplánováno na 10. listopadu 2021. Konat se bude od 17 hodin v jednacím sále zastupitelstva,“ uvádí a zároveň na veřejné projednání zve 1. místostarosta Martin Buršík.

S návrhem rozpočtu na rok 2022 je možné se seznámit na webových stránkách města: https://pribram.eu/mesto-pribram/navrh-rozpoctu-na-rok-2022-pred-verejnym-projednanim.html

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.