Ne. Kvě 22nd, 2022

Podpořit rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji se rozhodlo Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 25. října 2021. K tomuto účelu byly schváleny celkem 3 dotační programy v celkové prozatímní výši 18,5 mil. Kč.

„Cestovní ruch byl v loňském roce jedním z nejvíce postižených odvětví ekonomiky. Proto chceme, podobně jako v případě programů na podporu kultury, dát možnost i v této oblasti, získat finanční prostředky předem. Cílem našich programů je nejen podpora velkých kulturních či sportovních akcí, ale jejich prostřednictvím přispět také k rozvoji cestovního ruchu v našem kraji. Pokud lidé přijedou a stráví zde několik dní, profit se dotkne v konečném důsledku také dalších provozovatelů služeb,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci) a předsedkyně Výboru pro kulturu Lucie Církva Chocholová (Piráti) doplňuje: „Náš výbor navrhl pro žadatele nová transparentní kritéria, která umožní mnohem širšímu okruhu organizátorů a institucí dosáhnout na dotační programy“

První dva programy jsou vypsány na podporu turistických informačních center a na významné kulturní, společenské a sportovní akce přispívající k rozvoji cestovního ruchu. Cílem třetího programu je podpora rozvoje a fungování všech organizací destinačního managementu, což je například rozvoj turistické nabídky, vydávání propagačních tiskovin, správa webových stránek, sociálních sítí apod. Podporované kulturní, společenské a sportovní akce by měly do regionu středních Čech přilákat turisty a podílet se na rozšíření nabídky dalších kulturních akcí.

Chceme podpořit zejména velké akce, s nadregionálním významem, které budou návštěvníky motivovat k vícedennímu pobytu,“ dodává radní Švenda.

O finanční podporu mohou žádat pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí s návštěvností minimálně 1000 osob, s nadregionálním významem a s prokazatelným dopadem na cestovní ruch. Půjde tedy zejména o festivaly, nejrůznější slavnosti či rekonstrukce historických událostí. Šanci dostanou také například významné mezinárodní akce, soutěže, či akce propagující tradiční lidovou kulturu.

Lhůta pro podání žádostí je u všech tří programů stanovena od 9. 12. 2021 do 3. 1. 2022.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.