So. Kvě 28th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení či Infrastrukturní fondy, tentokrát na drobné vodohospodářské projekty a na podporu rozvoje a obnovy základních škol. To jsou další ze Středočeských fondů, které se v únoru otevřou novým žadatelům. Kromě toho je stále možnost čerpat z Fondu obnovy venkova, který je určen na podporu rozvoje obcí do 2000 obyvatel.

Zde přinášíme přehled fondů, které se otevřou během února 2022:

Stejně jako v minulých letech, i letos Středočeský kraj otevírá Fond hejtmanky. „Jsem ráda, že znovu otevíráme tento fond. Jsou situace, kdy je každá finanční pomoc potřeba. Při poškození majetku vlivem živelní katastrofy či pomoc v mimořádné nouzi, to jsou situace, kdy Fond hejtmanky může pomoci,“ vysvětluje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje. Další oblastí jsou individuální účelové dotace či dary k financování například vzdělávacích, kulturních a sociálních aktivit. Žádosti o poskytnutí dotace nebo o dar se mohou podávat ve lhůtě od 1. 2. 2022 do 30.11. 2022, v případě žádostí o dotace na zmírnění následků živelních katastrof je tento fond otevřen až do 31. 12.2022. Více informací o podmínkách Fondu najdete ZDE.

Od 14. února do 25. února 2022 se otevírá Infrastrukturní fond pro sekci Drobné vodohospodářské projekty. „Ve Středočeském kraji je stále dost obcí a domácností, kde buď zcela chybí, nebo je v nevyhovujícím stavu, kanalizační a vodovodní síť,“ uvádí Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a doplňuje: „Právě na výstavbu, rozšíření a rekonstrukce kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, stejně jako vodovodních sítí a dalších vodárenských objektů, je tento fond určen. Zabezpečení zásobování pitnou vodou a co nejširší pokrytí kanalizační sítí je důležité jak z hlediska komfortu obyvatel, tak i z hlediska ochrany životního prostředí.“

Maximální výše dotace je 1 milion korun. Je důležité zmínit, že Fond na Drobné vodohospodářské projekty je výhradně zaměřen na drobné vodohospodářské projekty, které nejsou spolufinancované z jiných dotačních titulů ze státního rozpočtu a rozpočtu EU! Na kofinancované projekty lze podat žádost o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu – tematické zadání životní prostředí. Více informací najdete ZDE.

Další oblastí, na kterou jsou v rámci Infrastrukturního fondu vyčleněné finance je podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol. Od 1. do 18. února se otevírá pouze jedna část tohoto programu. Jde o projekty podpořené z Ministerstva financí v působnosti obcí v roce 2020. Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha k tomu doplňuje: „Kvalita života rodin s dětmi ve velké míře závisí i na dostupnosti vzdělání. První na řadě jsou pochopitelně mateřské a základní školy. Snažíme se obce v jejich snahách o zabezpečení dostatečného počtu míst ve školkách a školách maximálně podporovat.“ Maximální výše jednotlivé dotace pro Projekty podpořené z MF v působnosti obcí, je 10 milionů korun. Pro další části z tohoto programu bude výzva otevřena v dubnu 2022. Více informací najdete ZDE.

Dalším fondem, ze kterého mohou obce čerpat finanční prostředky je Fond na podporu obecního bydlení. „Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí, které souvisí rovněž s rostoucím počtem obyvatel Středočeského kraje, se dostupnost bydlení pro mladé rodiny či pro sociálně slabé stává velkým problémem,“ říká hejtmanka Petra Pecková a dodává: „Chceme proto podpořit obce v jejich projektech pořizování sociálních bytů, domů, nebo například smíšených domů a dostupných bytů pro mladé či sociálně slabší občany.“ Lhůta pro podávání žádostí začíná 1. února a končí 16. prosince 2022. Více informací o podmínkách čerpání najdete ZDE.

Kromě nově otevřených Fondů mají malé obce stále možnost žádat finanční prostředky z Fond obnovy venkova, který je určen na rozvoj obcí do 2000 obyvatel. Nově může podat obec v průběhu čtyř let až tři žádosti na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury – dopravní i technické infrastruktury, občanské vybavenosti, úprav veřejného prostranství v minimální částce 50 tisíc korun Maximální částka je stanovena na 200 tisíc korun pro obce do 199 obyvatel, pro obce od 200 do 2000 obyvatel je maximální souhrnná výše nastavena na 1 tisíc korun na jednoho obyvatele. Více informací o Fondu obnovy venkova najdete ZDE.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.