Út. Čvn 28th, 2022

V sobotu pořádají dobrovolní hasiči z Podlesí netradiční hasičskou soutěž jako vzpomínku na jednoho zasloužilého hasiče pod názvem Memoriál Zdeňka Kolaříka.

Soutěž se koná v sobotu 18. září na louce u fotbalového hřiště v Podlesí od 9 hodin. Soutěžit se bude v různých disciplínách a kategoriích.

Kategorie:

Starší děti ročník 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Mladší děti ročník 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Přípravka: ročník 2015, 2016, 2017
Muži sport
Ženy sport
Historik

Důležité informace:
 prezence družstev děti 9:00 hodin, dospělí 12:30 hodin
 nástup družstev děti 9:30 hodin, dospělí 13:00 hodin
 porada velitelů družstev a vedoucích (po skončení nástupu)
 začátek soutěže děti cca 9:45 hodin, dospělí 13:15 hodin

Propozice děti:

1. Požární útok provádí 7 členů družstva, pokud by SDH nemělo dostatečný počet členů, může si vypůjčit od jiného SDH max. 2 členy

2. Každý soutěžící může startovat max. za dvě SDH (jednou za své a jednou může vypomáhat u jiného SDH)

3. Pokud si bude SDH vypůjčovat členy, bude tato skutečnost nahlášena při registraci. Pozdější změny pokud proběhnou, budou brány jako porušení pravidel a družstvo bude diskvalifikováno. (výjimku tvoří situace, kdy v prvním útoku dojde ke zranění člena a družstvo, by nebylo pro druhý útok kompletní)

4. Soutěž bude provedena ve dvou pokusech, do výsledného pořadí se bude počítat čas lepšího útoku (v případě většího počtu družstev bude jen jeden útok)

5. Soutěžící budou mít oblečení, které bude zakrývat lokte a lýtka

6. Soutěžící budou používat přilbu schváleného typu (dle ČSN) bez úprav

7. Útok se bude provádět dle platných pravidel hry Plamen

Propozice muži a ženy sport:

Způsob provedení požárního útoku a soutěže:

1. Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS na sklopné terče.

2. Stroj může být před pokusem nastartován. Požární útok se provádí na dvě hadice B 75 a čtyři hadice C 52.

3. Družstvo má dva pokusy, ze kterých se do výsledného pořadí bude započítávat lepší výkon.

4. Není dovoleno používat úzké hadice.

5. Útoky budou probíhat bez přetlakového ventilu.

6. Oblečení může být sportovního typu, obuv s hřeby max. 6mm, používat přilbu schváleného typu

Propozice kategorie Historik

Způsob provedení požárního útoku a soutěže

1. Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS na sklopné terče.

2. Stroj může být před pokusem nastartován. Požární útok se provádí na dvě hadice B75 a čtyři hadice C52.

3. Družstvo má dva pokusy, ze kterých se do výsledného pořadí bude započítávat lepší výkon.

4. Útoky budou probíhat bez přetlakového ventilu.

5. Sání musí probíhat pomocí vývěvy. Je zakázáno nabírat vodu do savic.

6. Motorové stříkačky PS8, PS 12 bez úprav. Případně je dovoleno použití i jiné historické stříkačky.


Jak tento memoriál vypadal v roce 2016, se můžete podívat na tomto videu. 

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.