Út. Čvn 28th, 2022

V příštím roce chce vedení města začít se zaváděním nového parkovacího systému, což si také vyžádá nové parkovací automaty a dopravní značení. Prozatím se bude týkat zóny A, kam by měla patřit oblast na východ od Příbramského potoka. Jde tedy o historické centrum, Milínskou ulici a její okolí, až k Nové Hospodě.

Radnice o změně systému parkování hovoří přibližně dva roky. Z pohledu vnějšího pozorovatele se příprava a nastavení systému mohou zdát velmi zdlouhavé. Je pravdou, že jeho implementace mohla začít už během jara, město ji však odložilo s ohledem na průběh pandemie. Celkově jde ale o komplexní a časově náročný proces, o jehož složitosti vypovídá už jen počet zapojených subjektů a osob. Kromě samotného města Příbram, které zastupují starosta a 1. místostarosta, se na zavádění parkovacího systému podílejí Odbor silničního hospodářství, Odbor informačních technologií, Dopravní úřad, Městská policie, Technické služby, poradenská firma M.O.Z. Consult, Odbor práva a veřejných zakázek, Odbor kancelář města a do budoucna ještě dodavatel parkovacího informačního systému. 

Na mapě je vymezeno území, pro které by měl parkovací systém začít platit v první fázi.

Na začátku listopadu schválili příbramští radní dokument s názvem „Plán projektu organizace dopravy v klidu pro rozvoj parkovacího systému v Příbrami – lokalita A“. Jde o cestovní mapu zavádění jednotlivých opatření parkovacího systému. V první fázi bude implementován v části Příbrami ležící na pravém břehu Příbramského potoka, tzv. zóna A. Půjde především o historické centrum města a území sahající až k Nové Hospodě (vyznačeno na mapce). Podívejme se, co vše je nyní třeba učinit.

Dopravní značení

Jde o svislé a vodorovné značení vymezující jednotlivé úseky parkovacích zón, jehož pořízení by podle odhadu mělo vyjít na 2,5 milionu korun. Návrh musí být projednán s Policií ČR a poté proběhne výběrové řízení na dodavatele značení. Celý proces započal na začátku listopadu a potrvá (tedy než bude značení instalováno) minimálně do konce března 2022.

Parkovací automaty

Budou vybrány parkovací automaty a související technologie pro výběr parkovného, které umožní zadávat registrační značku při platbě. Jen díky tomu bude možné kontrolovat zaplacení parkovného v režimu automatického snímání značky. Město počítá s tím, že většinově budou napájeny pomocí fotovoltaických panelů bez dalších přípojek elektřiny. I v tomto případě musí město vypsat výběrové řízení, a to na 45 automatů za přibližně 7,5 milionu korun. Očekává se, že nejdříve v květnu 2022 dojde k uzavření smlouvy s dodavatelem, ten pak bude mít přibližně 1,5 měsíce na instalaci přístrojů v ulicích.

Parkovací informační systém

Jedná se o software, který zprostředkuje komunikaci mezi parkovacími automaty v ulicích, mobilními zařízeními řidičů, technologií pro sledování zaplaceného parkovného, operátorem pro realizaci platby, Městkou policií Příbram a dalšími zapojenými subjekty pro bezproblémové fungování systému. Dodavatel zajišťuje vytvoření celé architektury parkovacího informačního systému, kompletní moduly obsluhy a správy uživatelských účtů rezidentů a abonentů, integraci na základní registry, propojení s ekonomickými systémy města, proces pořízení dokumentace při podezření na přestupek, jeho potvrzení Městské policii Příbram, předání na Dopravní úřad či vytvoření webového rozhraní. Pořízení systému vyjde na přibližně milion korun a i v tomto případě je nutné vypsat výběrové řízení se všemi potřebnými kroky. Poté bude software připraven ke spuštění, což by mělo trvat zhruba do dubna 2022.

Právní dokumenty a propagace

Systém nemůže fungovat bez právní dokumentace. Budou zapotřebí dokumenty vymezující parkovací zóny a dále nařízení stanovující ceny parkovného. V další fázi bude nutná komunikace s občany. Ne všichni jsou myšlence nového parkovacího systému nakloněni, někteří nebudou souhlasit s vymezením zón, jiní s cenou a další se systémem pořízení karet. Město sice už více než rok sděluje základní kontury systému veřejnosti, další informování bude ale více než nutné. Ostatně systém se i jen v první fázi týká tisíců řidičů a rezidentů. 

Všechny uváděné kroky jsou náročné na čas a koordinaci. Výše uvedené orientační termíny se mohou posunout z důvodu námitek, zdržení tendrů, klimatických podmínek, výpadků lidských zdrojů vlivem onemocnění včetně covidu nebo technickými potížemi při propojování různých informačních systémů navzájem a s fyzickou infrastrukturou. Dobrou zprávou je to, že zavádění parkovacího systému je odstartováno. V průběhu nadcházejícího roku by měl být ve zmiňované části Příbrami uveden plně v provoz a přispět k tomu, že se uvolní parkovací místa pro rezidenty a parkování se stane jednodušší. 

Zdroj: město Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.