Út. Čvn 28th, 2022

V pondělí 20. září by měla začít plánovaná výměna vodohospodářských sítí v Obecnické ulici, která sebou přinese dopravní omezení a dočasně zrušenou zastávku MHD.

Na to upozorňuje informace vylepená na zastávce MHD v Obecnické ulici „Pragovka“, která bude pod dobu rekonstrukce dočasně zrušena a linky MHD 4A,4B a PID 511 ji nebudou obsluhovat. Dale by mělo dojít k částečné uzavírce ulice v úseku od kruhového objezdu až po křižovatku k STK a její zjednosměrní.

„Mezi lokality, kde v letošním roce začne potřebná výměna vodohospodářských sítí patří Obecnická ulice. V rámci projektu dojde k výměně a přeložce hlavního vodovodního řadu včetně přípojek a k výměně hlavního kanalizačního řadu. V jarních měsících poté budou probíhat práce na kompletní úpravě povrchů, opravě chodníků a výměně veřejného osvětlení,“ uvedl 1. místostarosta Martin Buršík.

Výměnu vodohospodářských sítí v tomto úseku Obecnické ulice bude provádět společnost Strabag a.s. a městskou pokladnu práce vyjdou na 13,1 milionů korun bez DPH.

Podle oznámení na úřední desce města mělo dopravní omezení a výměna vodohospodářských síti začít už od 1. září a skončit do 31. října, ale nestalo se tak. Práce se tedy oproti původnímu plánu protáhnou o měsíc, tedy až do 30. listopadu. Obecnická ulice bude zjednosměrněna, průjezdná bude ve směru od křižovatky STK ke kruhovému objezdu u Dolejší Obory. Objízdná trasa povede přes Lilku okolo Elisch Elektra. V měsíci listopadu by pak o víkendech měla být úplná uzavírka tohoto úseku Obecnické ulice.

Je nesmírně důležité stavby časově nastavit tak, aby byly zásahy do dopravy ve městě co nejmenší. Situaci nám komplikuje zejména rekonstrukce mostu na Oboře, kvůli které oddalujeme zahájení ostatních akcí, například výměnu potrubí v Milínské ulici,“ dodal starosta Jan Konvalinka.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.