Po. Čvn 27th, 2022

Na dnešním zasedání schválila Rada Středočeského kraje třístrannou Smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu informačního systému digitální technické mapy. Na činnosti by kraj spolupracoval nejen s hlavním městem Prahou, ale také Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Podpisu smlouvy musí předcházet kladné stanovisko obou zastupitelstev.  

Všechny tři strany by svým podpisem stvrdili společný zájem řešit pořizování, správu a aktualizaci digitální technické mapy v územních obvodech Středočeského kraje a hlavního města Prahy tak, aby mohla být využívána v Informačním systému digitální mapy veřejné správy „Smlouva také stanovuje, že do 30. června 2023 jsou kraje povinny zpřístupnit digitální technickou mapu a vést ji pro svá území. Je třeba si uvědomit, že digitální mapy přispějí nejen ke zjednodušení a zrychlení přípravy, ale také povolování a umisťování staveb. V neposlední řadě dojde ke zefektivní řady činností veřejné správy, což považuji za jednu ze svých priorit,“ dodává náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Digitální technickou mapou kraje je databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Takto digitalizovaná mapa je poté zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.