Ne. Čvn 26th, 2022

Cesty paměti vyprávějí příběhy na stezkách, které se vinou v okolí Brodu u Příbrami. Do konce září můžete také na cestě z Brodu k vechtrovně zhlédnout výstavu fotografií a příběhů politických vězňů.

Druhý rokem obyvatelé Brodu pracují na obnově zapomenutých cest, aby vznikl nový prostor pro horská kola nebo nové pěší průzkumníky. Chceme obnovit původní cesty, které jsou rozorané v polích, a začali jsme vysazovat do volné krajiny stromořadí ovocných stromů, doplněných výsadbou keřů a remízů.

Mnozí pamětníci vzpomínají na procházky po malebných pěšinách, které se větví v okolí podél luk a lesů. Bohužel násilná kolektivizace v 50. letech je nenávratně zničila. Dnes je možné projít nebo projet jen v zimě třeba na běžkách. Během prací jsme nalezli také starý železniční kámen z doby Rakouska-Uherska, který plánujeme zrekonstruovat.

Cesty paměti jsou dlouhodobý projekt zahrnující rozsáhlý okruh aktivit a činností s cílem vytvořit prostor, který naváže na práci a tradice našich předků. V neděli 27. června byla zahájena výstava „Cesty paměti – Nezapomínáme“ u příležitosti Dne obětí komunistického režimu. Fotografie a příběhy politických vězňů budou k vidění po celé léto do 30. září na cestě Brod–vechtrovna.

Právě v okolí Brodu a z přilehlých polí bylo možné zahlédnout přesuny vězňů z lágru Vojna přes koridor k odvalům u Lešetic. Vše bylo doprovázeno štěkotem hlídacích psů, který se rozléhal po okolí. V rámci projektu Žijeme pro Brod dále probíhá obnova zanedbaného místního parku, který byl dříve místem setkání generací. V Brodě pořádají společné akce, sousedské slavnosti Léto ve Brodě nebo vysazují luční kvítí.

Zdroj a foto: Josef Hovorka

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.