Út. Čvn 28th, 2022

Koalice ve Středočeském kraji představila plány na příští rok a zhodnotila prvních dvanáct měsíců v čele kraje.

Klíčová rekonstrukce silnice mezi Prahou a Štěchovicemi za 800 milionů korun, oprava mostu přes Labe v Kolíně za bezmála 400 milionů, obchvaty několika měst a obcí a další projekty z rozsáhlého plánu na snižování energetické náročnosti budov. To jsou jen některé z plánovaných investic Středočeského kraje pro příští rok. Celkem vyčlenil kraj v rozpočtu pro rok 2022 na investice 6,53 miliardy korun.

To je možné díky tomu, že zodpovědně hospodaříme. Letošní hospodaření předčilo očekávání, příjmy jsou vyšší, a naopak výdaje se nám podařilo snížit pod plán. Nastartovali jsme vysoké tempo investic, v kterém hodláme pokračovat i v příštím roce,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN) s tím, že kromě dopravních staveb jsou pro kraj prioritou investice do školství, integrovaného záchranného systému a digitalizace.

„Kromě toho jsme vyčlenili v porovnání s předešlými roky rekordní částku do Středočeských fondů, z nich mohou čerpat obce, spolky, firmy ale i jednotlivci peníze na rozvoj a svou činnost. Konkrétně jde o 688 milionů korun,“ doplnil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Podle hejtmanky je ovšem nutné s novou vládou znovu otevřít otázku financování kraje. „Úvěrováním řešíme neuspokojivou situaci rozpočtového určení daní. To bylo stanoveno v roce 2010 a zamrzlo na tehdy stanovených poměrech, což považujeme za zásadně nespravedlivé. Například v našem kraji od té doby přibylo nejvíce obyvatel ze všech krajů, a to více než 250 tisíc. Tím, že nikdy nedošlo k přepočtu podle aktuálního vývoje v krajích, tak náš kraj přichází ročně o minimálně 2 miliardy korun,“ dodala Pecková při hodnocení prvních 12 měsíců v čele Středočeského kraje, v nichž se podařilo mimo jiné nastartovat otevřenou komunikaci s občany, obcemi i firmami v regionu. Klíčovou se stala také transparentnost veřejných zakázek.

Zásadní změnou pro kvalitu středočeské silniční sítě je zavedení důsledné kontroly odváděných prací. V tom podle statutárního náměstka hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martina Kupky (ODS) výrazně pomůže také nová prioritizace dopravních staveb. „Před převzetím každé nové stavby provádíme celkem šest odvrtů, abychom se přesvědčili o kvalitě konstrukce celé vozovky. Zavedli jsme také nové kontroly před ukončením záruční lhůty nových staveb,“ uvádí náměstek Kupka. Z velkých dopravních staveb bude v příštím roce mimo již výše zmíněných dokončen například obchvat Jesenice za 152 milionů korun či obchvat Staré Boleslavi za více než 100 milionů.

„Zvyšování bezpečnosti a komfortu na středočeských silnicích ale nepředstavují jen nové investice. V uplynulém roce jsme stabilizovali Krajskou správu a údržbu silnic, vyčlenili jsme 380 milionů korun na opravu silnic po zimě, přičemž šlo o zvýšení o celých 380 milionů. Díky tomu se řidiči ve středních Čechách mohou svézt po více než 90 km nového rovného povrchu silnic,“ dodal náměstek Kupka.

Mezi klíčové investice Středočeského kraje tento i příští rok patří pořízení a rozvoj digitální technické mapy Středočeského kraje za 250 milionů korun. „Je to zásadní pro plánování rozvoje Středočeského kraje. V uplynulých měsících se podařilo dotáhnout úplnou aktualizaci Zásad územního rozvoje a díky tomu můžeme začít s konkrétními kroky. V nejbližší době nás čeká jednání s obcemi ohledně nové železniční trati do Benešova, která sníží zátěž na nynější páteřní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi a přinese vyšší komfort cestujícím. Totéž je nyní v plánu ohledně nové spojky mezi dálnicemi D7 a D8,“ popsal nejbližší kroky pro příští období náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Kromě toho byla navázána spolupráce s hlavním městem Praha v oblasti územního plánování. „S Prahou jsme fakticky, ale nikoliv funkčně propojení, je proto naprosto zásadní změnit tento stav a začít opravdu účinně spolupracovat na rozvoji takto úzce propojených regionů,“ doplnil Snížek.

Ostatně nyní spěje k podpisu memorandum mezi Středočeským krajem a Prahou. Už jej na svém posledním zasedání schválila Rada Středočeského kraje, nyní jej čeká schvalování v Zastupitelstvu a v obou těchto orgánech Prahy. „Nastavíme díky tomu funkční spolupráci v řadě oblastí od kvality života obyvatel, územního a hospodářského rozvoje, technické a dopravní infrastruktury, přes životní prostředí, školství a zdravotnictví, až po cestovní ruch či digitalizaci,“ vypočítala hejtmanka Petra Pecková.

Na rozvoj cestovního ruchu jako jednu z klíčových oblastí ostatně sází i v příštím období Středočeský kraj. „I v této oblasti jednáme o propojení aktivit s Prahou, například o využití Pražské turistické karty i v rámci Středočeského kraje. Kromě toho posilujeme destinační management a také fondy na rozvoj cestovního ruchu. Nově například bude pro malé obce dostupný Fond doprovodné turistické infrastruktury 2022,“ sdělil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci).

S rozvojem cestovního ruchu úzce souvisí i podpora kultury a památkové péče. Kraj proto zjednodušuje a zprůhledňuje pravidla grantového systému, klade důraz na modernizaci expozic ve svých muzeích včetně zapojení interaktivních prvků a plánuje konkrétní akce v jednotlivých regionech. Například příští rok půjde o 100. výročí narození výtvarnic z Kladna, sester Jitky a Květy Válových. „Cílem všech těchto kroků je jediné, aby se „střední Čechy“ staly konkurenceschopnou turistickou destinací s atraktivní nabídkou pro domácí i zahraniční návštěvníky,“ uzavírá radní Švenda.

Novinky se chystají také v oblasti zdravotnictví. „Připravujeme novou koncepci zdravotnictví ve Středočeském kraji. Předchozí verze byla připravena před více než 7 lety a není odpovídající trendům 21. století. První verzi této nové koncepce bychom rádi představili již v příštím roce,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Oblast veřejné dopravy je největší rozpočtovou položkou Středočeského kraje. Do budoucna tomu tak bude i nadále. „V příštím roce náš čekají zásadní úkoly. Jedním z nich je dokončit dopravní integraci celého kraje, to znamená jedna jízdenka kamkoli po kraji i po Praze. Další oblastí je vypsání nových soutěží na autobusové dopravce. Současně začneme připravovat vypsání soutěží na železniční dopravce, a to po provozních celcích. Chceme dát dopravcům dostatečný čas na přípravu na provoz od roku 2029,“ představil plány rádní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Plány v oblasti životního prostředí a zemědělství zahrnují například podporu zřízení Národního parku Křivoklátsko. „Slíbili jsme, že o zřízení národního parku budeme diskutovat s obcemi a dotčenými občany, proto se za těmito obcemi v nejbližší době rozjedeme tak, abychom vyslyšeli jejich názory a požadavky. Samozřejmě se zabýváme také vodou a zadržováním vody v krajině či podporou ekologické výchovy,“ doplnila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

V rámci Středočeského kraje se rozhodně nezapomíná na školství. „Budeme pokračovat v optimalizaci škol tak, abychom naplnili vizi – menší počet, lépe vybavených škol. Současně se zaměříme na profilaci odborných škol, a to zejména průmyslových,“ představuje plány radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Středočeský kraj patří k nejlidnatějším krajům v tuzemsku, což se projevuje také v oblasti sociálních služeb. „Máme 265 poskytovatelů sociálních služeb s celkem 606 službami. Pracujeme proto na vzniku krajského informačního systému o sociálních službách, který zjednoduší vykazování dat pro všechny aktéry. V minulosti se na systému pracovalo, ale nikdy nebyl dotažený do konce. Nyní máme vysoutěženou společnost, která ho zrealizuje,“ nastínil plány radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS).

V oblasti investic, majetku a veřejných zakázek patří mezi priority dokončení systému centralizovaného zadávání a nákupu vybraných komodit s cílem uspořit finanční prostředky kraje. „Současně chceme vyhodnotit využitelnost všech objektů v našem vlastnictví tak, abychom do budov, které chceme dále používat, investovali co nejvíce uspořených prostředků a naplánovali efektivní rekonstrukce těchto budov,“ dodává na závěr radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.