So. Čvn 25th, 2022

PŘÍBRAM – Tříkrálový průvod byl nakonec z důvodu protiepidemických opatření odvolán. Každopádně přispět do Tříkrálové sbírky můžete mnoha způsoby.

„Hvězda, kterou viděli mudrci na východě, je přecházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.“ To stojí v Evangeliu podle Matouše. Na začátku roku 2022 osobně Tři krále – vzhledem ke covidové situaci – nepotkáme. Nicméně je koledování naplánované od 1. ledna do 16. ledna 2022, kdy bude možné přispět do zapečetěných kasiček. V tomto období se snad potkáme s koledníky, kteří vám během tradičního příbramského tříkrálového průvodu budou chtít předat radost a boží požehnání. Koledování je v plánu také na Milínsku. 

Další možnost, jak přispět, představuje online kasička – zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz), a to od 1. prosince 2021 až do 30. dubna 2022. Zde lze použít formulář pro bezhotovostní platbu na centrální tříkrálový účet. Aby bylo jasné ve prospěch které charity chce dárce peníze poslat, musí do formuláře napsat PSČ vybrané Charity. 

Třetí možností a novinkou je bezhotovostní převod skrze QR kód. Ten bude možné provést od 1. ledna do 31. ledna 2022. Naskenováním QR kódu do bankovní mobilní aplikace (jakékoli banky) lze tedy provést platbu Tříkrálové sbírky přímo ve prospěch Charity Příbram, která má svůj originální kód. 

I přes tyto technické vymoženosti věříme, že se s našimi dobrovolníky – koledníky – setkáte, protože tato sbírka je určena především k tomuto osobnímu kontaktu koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti, právě to je největším posláním sbírky. Díky vybraným finančním prostředkům chceme pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou. V roce 2022 bude na Příbramsku tato finanční částka určena pro podporu rodin s dětmi – nákupem vozu pro terénní sociální službu. 

Jana Hyklová, Charita Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.