Út. Čvn 28th, 2022

Požární zabezpečení objektů Domova Barbora v Kutné Hoře, vybavení dvou bytových jednotek pro DOZP Kamýk či nákup sprchovacích systémů pro imobilní pacienty Domova Sedlčany. To jsou některé z finančních příspěvků, které Krajský úřad poskytne na opravy a vybavení příspěvkových organizací v sociální oblasti.

Práce krajských příspěvkových organizací v sociální oblasti je skutečně neocenitelná. Jsem proto rád, že je můžeme alespoň částečně v jejich práci podpořit, ať už jde o financování rekonstrukcí objektů sociálních služeb či zajištění jejich větší bezpečnosti. Podporujeme rovněž zlepšování životních podmínek samotných klientů našich sociálních zařízení, kdy pomáháme s nákupem sprchovacích systémů pro kvalitnější péči a větší komfort imobilních klientů či financováním vybavení bytových jednotek pro nově zřizované sociální služby“ uvádí radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Rada kraje schválila rozdělení 3,1 milionu pro celkem 10 příspěvkových organizací v sociální oblasti.

Domov Na Hrádku u Uhlířských Janovic za celkem 653 tisíc korun provede kompletní rekonstrukci většiny sociálních zařízení, čímž se významně zlepší životní podmínky klientů domova. Kvalitnější a jednodušší péči o osobní hygienu imobilních klientů zajistí 2 sprchovací systémy za celkem 426 tisíc korun, které Kraj pošle do Domova v Sedlčanech. Finanční prostředky ve výši 584 tisíc korun na nákup osobního automobilu s bezpečnostními prvky pro přepravu osob s nízko funkčním autismem poskytne kraj Centru 83 v Mladé Boleslavi.  DOZP Kamýk nakoupí vybavení do dvou bytových jednotek pro nově zřizovanou sociální službu za 185 tisíc. Další finance poskytne kraj také například na požární zabezpečení objektů a provozních budov Domova Barbora v Kutné Hoře a Domova Buda v Zásmukách nebo na opravu nefunkčního solárního systému v Domově seniorů TGM v Berouně.

Středočeský kraj zřizuje v sociální oblasti 59 příspěvkových organizací. V rámci těchto organizací je možné využít pobytovou, terénní či ambulantní formu sociální služby. Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylový dům, terapeutická komunita, intervenční centrum, zařízení následné péče.  Terénní služby jsou poskytovány osobám v jejich přirozeném sociálním prostředí – pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení.  Ambulantní služby jsou ty, za kterými osoba dochází a jejichž součástí není ubytování – denní stacionář, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace.  

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.