So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – V letošním roce bude zahájena výstavba parkoviště na Flusárně, v rámci přípravných prací je potřeba provést také kácení.

V projektu na výstavbu parkoviště na Flusárně se počítá s celkem sto parkovacími místy a rozšířením stezky pro pěší a cyklisty. V rámci přípravných prací dojde k pokácení dvou topolů, které jsou v kolizi s projektem. „V projektu na výstavbu parkoviště se počítá také s výsadbou nové zeleně, a to jak podél hlavní komunikace, tak v zeleném pásu přímo v prostoru parkoviště,“ uvedl k projektu starosta Jan Konvalinka.

Práce na budování parkoviště by měly být zahájeny na podzim letošního roku, po realizaci přeložky kabelového vedení VN a NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.