So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM / BŘEZOVÉ HORY – Předseda Osadního výboru zhodnotil uplynulý rok 2021. Podle něj se během loňského roku některé projekty a investice na Březových Horách zdárně pohnuly kupředu, zatímco jiné čelí průtahům.

Pokračují administrativní přípravy dlouho vyhlížené rekonstrukce Prokopské ulice. Při bezproblémovém průběhu by oprava měla být zahájena na jaře 2022. 

V prosinci 2021 se poprvé sešli porotci k architektonické soutěži, která se bude týkat budoucí podoby náměstí J. A. Alise. Po zapracování připomínek poroty k podmínkám soutěže a předání podmínek České komoře architektů by měla být vyhlášena samotná soutěž. K vyhlášení by podle aktuálních informací mělo dojít v únoru 2022.

Nové chodníky

Na jaře bylo uvedeno do provozu nové dětské hřiště u školního hřiště. Proběhla oprava chodníku „Na Banduru“. V první polovině roku 2022 by měla proběhnout výstavba nového chodníku v západním cípu Březových Hor, u ulice Drkolnovská (v místech vyšlapané pěšiny nad čerpací stanicí nedaleko březohorského hřbitova). Plánuje se také výstavba chodníku v ulici Ke Stadionu. Podle informací od vedení města již bylo odsouhlaseno zadání projektové dokumentace. 

Na některé jiné projekty ovšem bohužel dosud nedošlo. Součástí rozpočtu města již pro rok 2020 bylo vydláždění ulice Pod Struhami. Ta kromě jiného představuje důležitou spojnici mezi jednotlivými areály hornického muzea. Tato akce byla bohužel na jaře 2020 zrušena. V létě 2021 bylo s vedením města dohodnuto, že zakázka bude uskutečněna. Avšak jediný uchazeč (dodavatel), který se přihlásil do vyhlášeného zadávacího řízení, následně nepodepsal smlouvu. Na opravu tak budeme muset počkat nejméně do jara roku 2022. 

Obdobně bylo z ne zcela jasných důvodů odloženo vyhlášení zakázky na výstavbu chodníku v horní části ulice Anenská (podél garáží nedaleko katastrálního úřadu). Přestože je již zpracována projektová dokumentace a je k dispozici platné stavební povolení, vedení města na jaře neschválilo pokračování příprav této investiční akce. Předpokládaným termínem realizace nyní je rok 2023.

Dlouhodobé problémy s nepořádkem

Osadní výbor usiluje o umístění závor u dvou vjezdů na pozemek u vysílače (vyhlídka u dolu Prokop). Tento záměr se v loňském roce nepodařilo prosadit, ale podle posledních informací z jednání rady města (24. ledna 2022) bylo jejich zřízení projednáno a podpořeno při schvalování uzavření smlouvy o výpůjčce těchto pozemků. (O výpůjčku požádal Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory za účelem trénování mládeže a soutěžních družstev.) Důvodem našeho požadavku jsou dlouhodobé problémy s nepořádkem, kdy jsou zde odkládány věci, které by chodec na místo nepřepravil. V minulosti se jednalo například o čalouněnou sedačku, nedávno tady někdo „zapomněl“ dopravní značku. Umístění závor také zlepší ochranu veřejné zeleně, která je provozem vozidel poškozována. 

Se zdržením se potýká zřízení bankomatu (provozovaném nebankovní společností), o němž osadní výbor s vedením města dlouhodobě jedná. Přibližně od prázdnin 2021 je k dispozici souhlasné vyjádření památkářů k umístění bankomatu u parkoviště na náměstí J. A. Alise. Rada města ale zatím podle našich informací neschválila uzavření smlouvy se soukromou osobou, na jejímž pozemku by byl bankomat umístěn (a která s umístěním bankomatu souhlasí).

Sbírka na zvon pokračuje

V předchozím informačním přehledu byla zmíněna sbírka na nový zvon pro kostel sv. Vojtěcha na hlavním březohorském náměstí. Do konce roku 2021 bylo shromážděno přibližně 530 000 korun. Samotný zvon by měl stát zhruba milion korun, další prostředky budou zapotřebí na související práce a úpravy. Číslo transparentního sbírkového účtu je 2401776351/2010. Všem dárcům patří poděkování. 

Další informace o dění na Březových Horách a o činnosti osadního výboru jsou k dispozici na internetové adrese brezovehory.eu a ve skupině Březové Hory na Facebooku. 

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.