Ne. Kvě 22nd, 2022

V nadcházejících týdnech se v ulicích města, respektive v našem stromoví, budeme setkávat s pracovníky, kteří budou provádět odborné ošetření stromů.

Revitalizace sídelní zeleně, tedy potřebné ošetřování stromů v městském uličním prostoru je činností, která má zajistit co nejdelší životnost a bezpečnost dřevin. Dle navržené projektové dokumentace zpracované firmou Safe Trees, s. r. o., dojde v nadcházejících týdnech k úpravě zeleně hned v několika lokalitách. Ošetření stromů zajištěné firmou KHL-EKO Červený Hrádek bude probíhat v ulicích: K Zátiší, 28. října, Primáře Václava Trnky, Edvarda Beneše, Jarolímkovy sady, K Mýtu, Na Stezce, Komenského náměstí, Mariánská ulice – okraj + středové pásy, třída Osvobození.

„Zmíněné ošetření stromů si vyžádá větší opatrnost chodců i motoristů, proto bych tímto způsobem rád požádal o zvýšenou pozornost a shovívavost při možných komplikacích,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Firma přislíbila co nejefektivnější postup prací i následný úklid a odvoz dřevní hmoty. V průběhu měsíce října proběhne kácení suchých a nemocných stromů a následně bude provedena nová výsadba.

Realizace úprav zeleně je součástí projektu „Studie a realizace sídelní zeleně Příbram“ (CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0012983), který je financován v rámci Operačního programu životní prostředí. Na počátku bylo nutné zpracovat studii sídelní zeleně, jež je taktéž financována v rámci tohoto projektu a která je nezbytným strategickým dokumentem, z něhož vycházejí předmětné úpravy zeleně ve městě.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.