So. Kvě 28th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeští radní schválili Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022. Kraj se chce zaměřit například na snižování majetkové kriminality, prevenci kybernetické kriminality, snižování míry recidivy a podobně.

„Podle údajů od policie byl v roce 2021 ve Středočeském kraji zaznamenán ve všech měsících mírný pokles celkové kriminality oproti roku 2020. Souvisí to samozřejmě mimo jiné s pandemií covidu a všemi opatřeními, která přinesla. To ovšem neznamená, že kriminalita mizí, naopak se přesouvá například do kyberprostoru. Tam jsou ohroženi zejména ti nejzranitelnější, děti a senioři, proto chceme i nadále pokračovat v přípravě videospotů na téma kybernetická bezpečnost. Nově k nim přidáme ještě podcasty, aby se dostaly k širšímu okruhu populace,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Kraj na letošní rok v oblasti prevence kriminality připravil čtyři projekty. Celkový rozpočet je 1 179 000 Kč, Středočeský kraj bude žádat Ministerstvo vnitra ČR o dotaci ve výši 959 000 Kč. Jde právě o přípravu videospotů a podcastů v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, dále o projekt zaměřený na návrat recidivistů do běžného života. Jeden z projektů má přispět ke zvýšení odborné znalosti osob, které se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji.  Tento projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o různých bezpečnostních hrozbách a z nich plynoucích rizik, jež mají v současnosti mnohdy hybridní charakter. Čtvrtým projektem Programu prevence kriminality pro rok 2022 je uspořádání adiktologické konference. „Všechny projekty by měly přispět ke snížení kriminality ve Středočeském kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů. Jsme celoročně v úzkém kontaktu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, sledujeme situaci a jsme připraveni na ni reagovat,“ řekla hejtmanka.

Podle údajů od Policie bylo ve Středočeském kraji za loňský rok zjištěno celkově 17 625 skutků, což představuje pokles ve srovnání s rokem 2020 o 466 skutků, tj. o 2,57 %. Z celkového počtu zjištěných skutků byla prozatím objasněnost 43,39 %, tj. o 1,42 % méně než v předchozím roce. Středočeský kraj chce i v letošním roce v rámci prevence kriminality spolupracovat s jednotlivými subjekty státní správy, samosprávy včetně neziskového sektoru, s cílem aktivně zapojit i komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření k eliminaci rizik. V souvislosti s geografickou teritoriální polohou Středočeského kraje chce i nadále intenzivně spolupracovat s partnery při Magistrátu hl. m. Prahy.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.