Út. Čvn 28th, 2022

Středočeští profesionální hasiči získají v příštích pěti letech od kraje o 14,5 milionu korun více, než tomu bylo za uplynulých pět roků. Na rozdíl od předešlého období budou mít navíc už teď jistotu, s jakou částkou mohou počítat. Návrh na poskytnutí příspěvku schválili radní, konečné slovo bude mít krajské zastupitelstvo.

Středočeský kraj chce změnit způsob poskytování příspěvků profesionálním hasičům. Kraje mají podle zákona přispívat na financování potřeb hasičského záchranného sboru. „Středočeský kraj v období 2017 – 2021 přispěl Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na tento účel celkem 10,5 milionu korun. V následujících pěti letech chceme navýšit poskytnutou sumu celkem o 14,5 milionu korun oproti předešlému pětiletému období. Navíc chceme rovnou uzavřít smlouvu na následujících pět let.“ vysvětluje hejtmanka Petra Pecková.

Počínaje rokem 2022 tak HZS Středočeského kraje dostane z krajského rozpočtu každoročně 5 milionů korun po dobu pěti let. Peníze jsou určené na investice, například na požární techniku, dopravní automobily, vybavení nutné k zásahům všeho druhu, jak u požárů, tak u přírodních živlů.

„Jsem ráda, že kolegové radní podpořili navýšení příspěvku, a navíc garanci pravidelné částky po dobu pěti let. Je to určitě velký pokrok oproti dosavadní praxi, protože s jistotou jasného výhledu si hasiči mohu lépe plánovat, co a v jakém časovém horizontu potřebují a nebudou muset řešit věci jen s ročním výhledem. Navyšování veškerých cen se promítá i do činnosti záchranných složek, jejichž význam snad ani není třeba zdůrazňovat. Zaslouží si obrovské poděkování a já jsem ráda, že tímto příspěvkem, byť není nikterak závratný, svůj postoj můžeme dát najevo,“ uzavřela hejtmanka.

Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na financování jeho potřeb k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany na období 5 let a uzavření darovací smlouvy za daným účelem, jak zní oficiální název předkládaného materiálu, budou ještě projednávat krajští zastupitelé na svém příštím zasedání.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.