Út. Čvn 28th, 2022

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo udělení dotací v rámci programů Smart Akcelerátor II ve dvou tematických zadáních: a) Asistence pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji (dále „Program I – Asistence“) a b) Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji (dále „Program II – Kreativní vouchery“). Celkem byly uděleny dotace čtyřem projektům v celkové výši 1.017.391 Kč.

„Potenciál Středočeského kraje v oblasti inovací je obrovský, vždyť tu sídlí řada výzkumných i akademických pracovišť, ale i firem, které staví svůj úspěch právě na novátorském přístupu,“ je přesvědčen Věslav Michalik, náměstek hejtmanky pro oblast financí a inovací, a doplňuje: „Tyto společnosti a instituce nabízejí Středočechům zajímavé pracovní příležitosti, a my jsme přesvědčeni, že nás pomohou posunout od ´montovny´ k ´mozkovně´. Proto s těmito subjekty navazujeme intenzivní spolupráci, a snažíme se jim vycházet vstříc. Jednou z forem pomoci jsou dotace určené právě na rozvoj inovací.“

V rámci Programu I – Asistence byla lhůta pro podávání žádostí o dotaci stanovena od 25. 9. 2020 do 29. 4. 2022, žádosti o dotaci administrovány a hodnoceny průběžně. K 31. 7. 2021 byla zaregistrována 1 přijatá žádost o dotaci, která splnila formální náležitosti.

U Programu II – Kreativní vouchery byla lhůta pro podávání žádostí o dotaci stanovena od 25. 9.2020 do 27. 10. 2021, žádosti jsou i zde administrovány a hodnoceny průběžně. Od 1. 5.2021 do 31. 7. 2021 bylo zaregistrováno celkem 6 nově přijatých žádostí o dotaci, všechny splnily formální náležitosti.

Žádosti podané v souladu s programy byly hodnoceny nezávislé externí komisí a následně Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje.

Podpora byla následně udělena takto:

Program Smart Akcelerátor II – Asistence

  1. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.: Příprava Strategického projektu: „EDIH Brain 4 Industry                                                                                                 465 000 Kč

Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery:

  1. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.: Zkvalitnění komunikacea komercionalizace výsledků výzkumu BTÚ AV ČR v centru BIOCEV                                190 000 Kč
  2. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.: Propagační video Ústavu                     171 000 Kč
  3. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.: Marketingová studie na rozšíření nabídky produktů a služeb ústavu                                    191 391 Kč

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.