Út. Čvn 28th, 2022

Rada Středočeského kraje schválila dalších 400 žádostí na výměnu kotle na tuhá paliva za ekologičtější zdroj vytápění, v rámci programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019–2023″. Jedná se o tzv. 3. výzvu na kotlíkové dotace. Dostalo se již i na zájemce, kteří byli evidováni v zásobníku žádostí.

V rámci 3. výzvy na kotlíkové dotace bylo přijato více než 8 300 žádostí. K dnešnímu dni jich bylo proplaceno přes 4 700 žádostí. „Velký zájem žadatelů jsme předpokládali, proto byla 3. výzva pro příjem žádostí o dotaci otevřena nepřetržitě skoro dva roky. Díky úspěšnému jednání s Ministerstvem životního prostředí byla finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji navýšena na předpokládaných 922,4 milionu korun o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám,“ říká náměstek hejtmanky Ing. Věslav Michalik, CSc. (STAN) a dodal: „Díky tomu mohou být schvalovány už i žádosti, které byly zařazeny do zásobníku.“

Na konci měsíce července bude Rada kraje schvalovat dalších 400 žádostí. Celkově se předpokládá, že kraj v rámci 3. výzvy uspokojí cca 7 900 žadatelů.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.