Út. Čvn 28th, 2022

Vítězem jubilejního desátého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt se stal Středočeský kraj, druhé místo připadlo Okresnímu soudu Plzeň město a třetí příčku obsadila Městská část Praha 7. Čestné uznání bylo uděleno projektu v Českém statistickém úřadu v Brně a městu Chabařovice. Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Zástupcům Středočeského kraje bylo 23. 9. 2021 v Galerii Malostranské Besedy v Praze předáno ocenění za první místo nejlépe připraveného energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2020. Tím byl vyhodnocen projekt pro hlavní budovu Krajského úřadu Středočeského kraje. Odborná porota ve složení zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Šance pro budovy a Svazu moderní energetiky ocenila technicky komplexní řešení, a především skvělý poměr investice a úspor. Energeticky úsporný projekt pro krajský úřad je první ze tří pilotních projektů EPC spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí, které tento největší kraj v ČR nyní připravuje k zahájení realizace. Po nich by měly následovat desítky dalších, na kterých usilovně pracuje 5 vysoutěžených odborných poradenských týmů. Příprava těchto projektů je podporována z programu ELENA Evropské investiční banky.

Budova Středočeského kraje

Mezi hlavní energetická opatření, která přispějí k energeticky úspornější budově krajského úřadu, patří zateplení stropní konstrukce, opatření na otopné soustavě (regulace podružných topných rozdělovačů/sběračů a regulace na otopných tělesech), úprava přípravy teplé vody, výměna zdroje tepla a výměna osvětlení za úsporná LED svítidla. Také budou osazena měřidla pro automatický dálkový odečet spotřeby energie. Zakomponování tohoto SMART řešení je vyžadováno v souvislosti se zaváděním systému energetického managementu Středočeského kraje.

Celková úspora emisí CO2 by se díky tomu měla pohybovat kolem 245 tun ročně, což je snížení stávající úrovně o 24 %. Realizací energetických opatření zároveň dojde ke snížení celkové spotřeby energie o 21 %. Náklady na realizaci projektu ve výši 20,6 mil. Kč zahrnují náklady na energetická opatření i na zajištění energetického managementu po dobu 10 let. Veškerá energetická opatření by měla být provedena do konce roku 2022.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.