Út. Čvn 28th, 2022

Investorská příprava Klánovické spojky se pozastaví, rozhodli středočeští krajští radní. „Stalo se tak na základě odezvy z území. Zástupci obce Šestajovice a městské části Klánovice vyjádřili jasný nesouhlas s připravovanou stavbou za současných podmínek. Silný odpor vůči stavbě ze strany samospráv i spolků se ukázal i při veřejném projednávání v rámci EIA,“ informoval Martin Kupka (ODS), náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy, který se veřejného projednání zúčastnil.

S pokračováním přípravy stavby se podle něho může začít až na základě jasně deklarovaného zájmu místních samospráv vyřešit Klánovickou spojkou stav a zatížení dopravy v tomto území a po dokončení Pražského okruhu a přeložky silnice II/102 v úseku mezi Úvaly a dálnicí D11.

Záměr vybudovat přivaděč od dálnice D11 nazvaný Klánovická spojka se datuje rokem 2017. Následně byla zahájena projektová příprava a byla zpracována technická studie, jejíž řešení odpovídá koridoru definovaného zásadami územního rozvoje. Veřejnoprávní projednávání stavby v rámci EIA bylo složité a jednoznačně prokázalo, že je investorská příprava velmi problematická a že její zdárné dokončení je závislé na dotažení dalších investic prováděných státem a Středočeským krajem. „Vybudování komunikace musí předcházet dostavba Pražského okruhu v úseku Modletice – Běchovice, vznik přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vybudování přeložky silnice II/101 v úseku Úvaly – Mstětice, kde je investorem kraj,“ zdůraznil náměstek Martin Kupka a dodal: „V okamžiku, kdy stát a kraj dořeší a dokončí tyto stavby, bude nutné se k řešení dopravy v Klánovicích a Šestajovicích vrátit. Pak by samozřejmě nehrozilo, že by Klánovická spojka sloužila i jako výhodnější tranzitní trasa. Pro rozvoj dopravní sítě v celém regionu se ale nejedná o klíčovou strategickou stavbu, která by ohrozila přípravu dalších významných projektů.“

Radní kraje proto KSÚS SK uložili ukončit smluvní vztah se zpracovatelem projektové dokumentace v termínu do 1. 9. 2021 a informovat o změně i zástupce hlavního města Prahy.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.