Ne. Čvn 26th, 2022

Ve čtvrtek 28. října 2021 odstartoval projekt Milostivé léto. Akce vyhlášená státem umožní lidem zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které jim navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když zaplatí původní dluh a poplatek 908 korun. „Dluhová amnestie“ potrvá tři měsíce, tedy do 28. ledna 2022. Středočeský kraj akci podporuje a snaží se pomoci s informováním veřejnosti.

Pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu už v září s předstihem rozeslali informace o chystaném projektu na všechny obce s rozšířenou působností, na jejich sociální odbory a na všechny organizace v kraji, které s předluženými klienty pracují. „Milostivé léto považujeme za skvělý projekt, který může mnoha lidem pomoci zbavit se dlouholeté zátěže v podobě nabalujících se dluhů. Pokud se rodina či jednotlivec ocitne v kolotoči dluhů a půjček, dostává se do pasti, která s sebou nese další problémy – od problémů s bydlením, přes domácí násilí až po rozvoj závislostí. Proto děkuji všem, kdo pomohou informovat dlužníky o této možnosti, která je naprosto výjimečná a zřejmě se jen tak nebude opakovat,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Projekt Milostivé léto je jedinečnou příležitost pro všechny, kteří jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). Kdo do 28. ledna příštího roku zaplatí svůj původní dluh a k tomu přidá 908 Kč jako náklady (750 Kč + DPH), ten tímto svou exekuci ukončí. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejnoprávním institucím, tedy veřejné správě a také institucím s jakýmkoli majetkovým podílem státu, kraje či obce. Konkrétně jde třeba o dluhy na nájemném, pokuty za jízdy načerno, dluhy za dopravními podniky, za energetickou společností ČEZ, Českou televizí nebo Českým rozhlasem. Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

„Středočeský kraj, jako tvůrce koncepce sociálních služeb, považuje dluhové poradenství za jednu ze svých priorit, která je ukotvená i ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 prostřednictvím sítě služeb odborného sociálního poradenství. Například krajské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání výrazně posílilo komplexní dluhové poradenství společnosti Člověk v tísni více než 10 novými úvazky od ledna příštího roku. Celkově tak bude mít Středočeský kraj více než 100 úvazků v sociálních službách, řešících také problémy předlužených osob. Je faktem, že do dluhových pastí upadají také zranitelní lidé s vážným duševním onemocněním, pro které kraj vytváří komplexní síť podpůrných služeb v rámci reformy péče o duševní zdraví,“ připomněl radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). Středočeský kraj je také mimo jiné strategickým partnerem v inovativním projektu Rubikon centra zaměřeném na podporu osob v insolvenčním řízení, aby insolvenčním řízením úspěšně prošly a oddlužení správně proběhlo.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.