So. Čvn 25th, 2022

Nedílnou součástí aktivit Středočeského kraje je i podpora regenerace brownfieldů. Středočeský kraj touto cestou nabízí pomoc obcím, městům, soukromým vlastníkům a dalším subjektům s opuštěnými, neefektivně využívanými, zanedbanými, příp. kontaminovanými územími označovanými jako brownfieldy.    

„V souladu s vlastní rozvojovou strategií chce Středočeský kraj pomoci další regeneraci brownfieldů v našem regionu. Proto zdarma poskytujeme tuto službu“ uvedl Ing. Jiří Snížek (Piráti), náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.  

Obce, města i soukromí vlastníci se mohou obrátit na kraj za účelem vyhledání vhodných dotací a dalších podpor na regeneraci brownfieldů v našem regionu. V případě, že pro své brownfieldy hledají investora, mohou být tyto nemovitosti zahrnuty i do oficiální nabídky investičních příležitostí, kterou Středočeský kraj vytváří za účelem podpory regenerace brownfieldů, rozvoje znalostní ekonomiky, konkurenceschopnosti a tvorby kvalifikovaných pracovních míst v regionu.

K získání bližších informací mohou zájemci kontaktovat oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontaktní osoba: Mgr. Karel Říha, email: riha@kr-s.cz, tel.: 257 280 375, gsm: 725 397 428.       

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.