St. Kvě 25th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj dokončil Koncepci protidrogové politiky na léta 2022 – 2027 a zastupitelé ji na svém dnešním zasedání schválili. Jejím hlavním cílem je snížit potenciální rizika a škody, které mohou jednotlivcům a společnosti v důsledku návykového chování nastat. Současně je potřeba zajistit stabilní financování adiktologických služeb.

„Středočeský kraj patří k regionům se stále rostoucím počtem obyvatel, a to především těch mladých. Do budoucna se tak dá očekávat dorůstání dětské generace do období experimentování s návykovými látkami. Proto je důležité mít kvalitní koncepci, která se zaměří jak na stávající uživatele, tak na preventivní kroky,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Cílem koncepce je vyváženě aplikovat tří základní strategie: snižování dostupnosti návykových látek, snižování poptávky po návykových látkách a snižování potenciálních rizik spojených s jejich užíváním. „K tomu je zapotřebí kvalitní primární prevence, dostupná síť služeb pro uživatele návykových látek, tedy různé poradny, ambulance, terénní služby, možnosti resocializace, ale také pracovat na tom, aby se snižovala dostupnost návykových látek,“ doplnila hejtmanka. Současně je podle jejích slov potřeba zajistit stabilní financování adiktologických služeb a předcházet tím výpadkům ve financování, které mimo jiné způsobují personální nestabilitu v těchto službách a ohrožení dostupnosti služeb pro klienty.

„Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje je klíčovým dokumentem, který jednoznačně deklaruje, jaké přístupy a priority kraj v oblasti protidrogové politiky preferuje a jakým způsobem se bude na realizaci těchto priorit podílet. Koncepce by také měla být podkladem pro obce Středočeského kraje při zpracování místních plánů protidrogové politiky,“ uvedl vedoucí oddělení prevence kriminality z odboru bezpečnosti a krizového řízení Středočeského kraje Filip Gundza.

V rámci kapitoly školství se z rozpočtu kraje každoročně vymezuje část finančních prostředků účelově na oblast primární prevence na realizaci preventivních programů škol a školských zařízení a vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence. Středočeský kraj také podává žádosti o dotace v rámci dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a díky jeho finanční podpoře realizuje vlastní krajské projekty primární prevence.

V rámci sociálních služeb určuje kraj prostřednictvím střednědobých plánů Síť sociálních služeb v oblasti závislostního chování a každoročně financuje tyto služby ze svého rozpočtu. V oblasti zdravotních služeb kraj uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb v této oblasti a ovlivňuje uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče ve výběrových řízeních.

„Protidrogová politika je pro nás opravdu významné téma, které se sice kvůli covidu zdánlivě dostává na vedlejší kolej, ale opak je pravdou. Právě kvůli pandemii například přibylo lidí s psychickými problémy, kteří se uchylují k návykovým látkám. Častější pobyt doma zase vedl k větším závislostem na počítačích, na hraní počítačových her a bezpochyby i na alkoholu, jak ukazují studie. Situaci sledujeme, jsme v pravidelném spojení s krajskou protidrogovou komisí i s krajským koordinátorem a stále hledáme další možnosti, jak zejména nejmladší populaci od návykových látek uchránit,“ uzavřela hejtmanka.

Organizace poskytující služby v oblasti minimalizace rizik a škod jsou většinou nestátní neziskové organizace. Místní dostupnost služeb ve Středočeském kraji je velmi dobrá, programy (kontaktní centrum či terénní program) působí téměř v každém okrese. Kontaktní centra jsou v Benešově, Příbrami, Kolíně, Nymburku a Mladé Boleslavi. Terénní programy jsou zastoupeny prakticky ve všech okresech Středočeského kraje. Současně jsou schopni stávající poskytovatelé služeb flexibilně reagovat na případné požadavky z regionů. Jediným výraznějším chybějícím článkem systému je služba kontaktního centra ve statutárním městě Kladno.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.