Po. Kvě 23rd, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj završil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Vyhlášení zhruba šestiny území stávající chráněné krajinné oblasti národním parkem podpořili krajští zastupitelé už loni v červnu. Nejcennější část Křivoklátska by tak získala nejvyšší stupeň ochrany. O záměru zahájit proces vyhlašování národního parku dnes informovalo ministerstvo životního prostředí.

„Informaci o plánu zahájit proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko vítáme. Už od loňského léta, kdy jsme téma znovu otevřeli a zastupitelstvo záměru vyslovilo podporu, jsme začali aktivně jednat. Setkali jsme se zástupci všech obcí, kterých by se národní park týkal, a v lednu také s paní ministryní Annou Hubáčkovou a jejími kolegy,“ uvedla radní pro životní prostředí Jana Skopalíková (Piráti).

Během jednání v obcích, která probíhala individuálně, aby byl prostor pro větší debatu, vysvětlovali zástupci kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny, co by vyhlášení části CHKO národním parkem znamenalo a co by obcím a jejich obyvatelům přineslo, ale také od nich sbírali podněty do dalšího procesu. „Základní myšlenka pro vyhlášení je zajistit maximální možnou ochranu unikátního území, které ve středních Čechách máme, a zachovat ho pro další generace. Současně chceme obcím naslouchat, chceme komunikovat, protože vnímáme i obavy občanů. I proto plánujeme další setkání, kde bychom mohli záměr vysvětlovat a přinášet odpovědi na otázky starostů i občanů,“ dodala Jana Skopalíková.

Národní parky jsou v České republice vyhlašovány zákonem, příprava vyhlášení přísluší ministerstvu životního prostředí. Legislativní proces je náročný a může trvat i více než rok. Středočeský kraj záměr podporuje a svou aktivitou chce s přípravami pomoci. „O celé problematice na krajské úrovni uvažujeme v celé její šíři, projednáváme všechna pro a proti a snažíme se propojit všechny oblasti života, kterých by se vyhlášení části Křivoklátska národním parkem dotklo. Chápeme, že některé obce jsou proti záměru, ale věříme, že když získají komplexní informace, dospějeme společně k dohodě,“ uzavřela radní Skopalíková.  

Statut národního parku by získalo 16 % stávající chráněné krajinné oblasti. Hranice je, pokud to lze, vedena tak, aby nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy. V Národním parku Křivoklátsko by ležela jen jedna obec – Karlova Ves.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.