Po. Kvě 23rd, 2022

PŘÍBRAM – V úterý 15. února se konalo pracovní jednání, na kterém byl představen a připomínkován Strategický plán rozvoje města 2022-2030.

Pracovní jednání slouží k tomu, aby předkládané materiály mohly být připomínkovány ještě před samotným projednáváním na zastupitelstvu. „Svolávání pracovních jednání je dobrým zvykem především u obsáhlejších materiálů, kde je předpoklad, že bude probíhat rozsáhlá diskuze. Strategický plán rozvoje města je pro Příbram důležitým dokumentem, který si zaslouží pozornost. Při pracovní schůzce, kde byla přítomna zhruba třetina zastupitelů, dále pak vedoucí jednotlivých odborů města a zástupci příspěvkových organizací, zaznělo několik zajímavých připomínek, které budou do zmíněného dokumentu zapracovány. Stejně tak bude naloženo s připomínkami občanů, kteří mohli své podněty podávat prostřednictvím e-mailové komunikace,“ uvedl po jednání starosta Jan Konvalinka.

Dokument s názvem Strategický plán rozvoje města Příbram 2022-2030 je zveřejněn na webových stránkách města, kde bude po zapracování připomínek aktualizován. Zároveň bude tento materiál jedním z bodů na březnovém zasedání Zastupitelstva města Příbram.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.