St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – Termíny jednání zastupitelstva města jsou předem schváleny na celý rok. Občas nastane situace, kdy jsou zastupitelé svoláni na jednání mimo předem stanovený termín. Právě takové jednání se uskuteční v úterý 8. března 2022 od 16 hodin, tedy v nejbližším možném termínu.

Situace, která se dotýká každého z nás, si žádá také mimořádné kroky. Mezi ně patří například svolání Zastupitelstva města Příbram, na kterém se budou projednávat dva aktuální body. Prvním z nich je vypovězení partnerské smlouvy uzavřené mezi městem Příbram a ruským městem Čechov. Druhým bodem je schválení případné finanční pomoci z rozpočtu města, která by měla být poukázána na účty humanitárních organizací. Dle zákona o obcích obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. To znamená, že jednání zastupitelstva města nejde svolat dříve než na úterý 8. března 2022.

„O dřívějším svolání zastupitelstva jsem se svými kolegy z Rady města hovořil už o víkendu při akci na podporu Ukrajiny, která se konala na náměstí 17. listopadu. Chceme ukončit partnerskou smlouvu s ruským Čechovem, o čemž může rozhodnout právě jen zastupitelstvo města. Diskutováno bylo také téma finanční pomoci Ukrajině. Během včerejška mi dorazily další podněty na svolání ZM od ostatních zastupitelů, mezi nimi i Mgr. Krále,“ přiblížil potřebu svolání zastupitelů starosta Jan Konvalinka a dodal: „Konkrétní výše podpory bude věcí diskuze při samotném jednání, stejně jako místo určení, kam by měla finanční podpora směřovat.“

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.