Út. Čvn 28th, 2022

Zastupitelé se budou v pondělí zabývat žádosti SK Spartak Příbram, který se obrátil na město ve věci projednání jeho spoluúčasti na dotaci na rekonstrukci hlavního hřiště s přírodním trávníkem. Má jít o finanční částku 2,5 milionu korun.

SK Spartak Příbram má podle platných smluv od města Příbram dlouhodobě pronajaté pozemky a plochy na kterých leží fotbalový areál za účelem sportovní činnosti fotbalového klubu a ostatní sportovní aktivity. Podle posudku, který předložil městu není hlavní hřiště v dobrém stavu a proto by chtěl s pomocí dotací udělat jeho rekonstrukci.

Podle podmínek dotace z Národní sportovní agentury je žadatel o dotaci povinen podílet se na financování investiční akce ve výši minimálně 30 % z celkových nákladů. Vlastní spoluúčast žadatele může být pokryta z prostředků poskytnutých územním samosprávným celkem. S ohledem na výše uvedené podmínky výzvy, se prezident SK Spartaku požádal zastupitelstvo o projednání možnosti spoluúčasti města ve výši 30% uznatelných nákladů, neboť spolek financemi nedisponuje. Rozpočet na celkovou rekonstrukci hřiště činí, dle vyjádření žadatele, 7 260 000 Kč včetně DPH . Spoluúčast města je požadována ve výši 2 200 000 Kč na způsobilé výdaje. Spolek ještě požádal o částku 300 000 Kč na nezpůsobilé výdaje. Celkově se tak jedná o částku 2,5 milionů korun.

Rada města tuto žádost projednala na svém posledním jednání ale nepřijala k němu žádné usnesení, a tak o tom zda město Příbram finančně podpoří SK Spartak rozhodnou až v pondělí zastupitelé města.


By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.