Po. Kvě 23rd, 2022

PŘÍBRAM – Již týden se ve všech úrovních řeší pomoc Ukrajině. V rychlém přehledu se můžeme podívat, co tento týden proběhlo v Příbrami.

Město Příbram se aktivně zapojuje do pomoci, při které spolupracuje s řadou organizací. Do pomoci se hlásí také desítky dobrovolníků.

„V průběhu tohoto týdne jsme přijali několik desítek nabídek s přibližně dvěma stovkami ubytovacích míst. Mezi těmito nabídkami jsou volné byty, místnosti v obydlených bytech a prostory v rodinných domech, kde majitelé uvolňují většinou více místností. S nabídkou na ubytování přišli také majitelé ubytoven, penzionů a hotelů. Všechny tyto kontakty byly předány do Centra pro integraci cizinců, které je využívá k ubytování přicházejících rodin. Do dnešního dne bylo na Příbramsku tímto způsobem, tedy přes Centrum pro integraci cizinců ubytována přibližně stovka obyvatel Ukrajiny. Využívané jsou také volné bytové kapacity ve vlastnictví města, aktuálně jsou to krizové byty či kapacity v hotelu zimního stadionu. Další, kteří do tohoto počtu nejsou zařazeni, jsou ubytováváni přes soukromé osoby či firmy, které se starají o rodinné příslušníky svých zaměstnanců,“ uvádí výčet nabídek starosta Jan Konvalinka.

Sběrné místo zřízené městem Příbram pro pomoc Ukrajině bylo v Příbrami otevřeno v pondělí 28. února. Od té doby se na sběrném místě v ulici K Podlesí nashromáždilo na dvacet tun pomoci, přičemž třetina byla již odvezena přímo na Ukrajinu a další část se připravuje k odvozu. „Do humanitární sbírky se zapojují také okolní obce, se kterými je dohodnuto, že udělají sbírku přímo u sebe v obci a následně nasbíraný materiál převezou do Příbrami. Stále platí, že nejdůležitějším artiklem jsou trvanlivé potraviny a hygienické potřeby,“ doplnil informace starosta Jan Konvalinka.

Třetí významnou skupinou pomoci jsou dobrovolníci, kterých se v průběhu týdne na město a Městské kulturní centrum obrátilo na šest desítek. Tyto osoby jsou využívány na různých místech dle aktuální potřeby. „Aktuálně v oblasti dobrovolnictví je potřeba oslovit ty, kteří umí ukrajinsky a mohli by poskytnout služby v oblasti tlumočení, případně jazykových kurzů,“ dodal s poděkováním všem pomáhajícím Jan Konvalinka.

Zapojují se také městské organizace – Sportovní zařízení města kromě možnosti ubytování aktuálně zařizují občerstvení pro čekající na cizinecké policii a dobrovolníky, kteří přijímají a třídí materiál ve sběrném místě. V oblasti stravování se angažuje také Centrum sociálních a zdravotních služeb. Mezi pomáhající se řadí také firmy a soukromníci, kteří zajišťují dopravu či pronájmy nákladních automobilů a dodávek.

První dny pomoci jsou za námi, situace naznačuje, že i v dalších týdnech bude pomoci potřeba, proto veškeré výzvy, tedy možnost poskytnutí ubytování či podpora formou materiální pomoci, stále platí.

Zdroj: Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram, foto ilustrační a město Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.