Út. Čvn 28th, 2022

PŘÍBRAM – Zastupitelé se budou v pondělí 17. ledna zabývat žádostí SK Spartaku Příbram, který žádá o individuální dotaci na údržba areálu ve výši 190 tisíc korun.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s havárií vody (jedná se o opravu trubek zavlažovacího systému) a s havárií elektřiny, dále na náklady vzniklé rekonstrukcí mládežnické kabiny (uzpůsobení prostoru pro žáky SK Spartaku), nátěry zábradlí, opravy a zazimování zavlažovacího systému, opravy traktoru a sekačky a energie (z důvodu navýšení jejich cen).

SK SPARTAK Příbram, obdržel ve vyhlášených programových dotacích v rámci dotačního programu „Činnost sportovních organizací 2021“ dotaci ve výši 588 228 ,- Kč a v programu „Rozvoj a opravy sportovišť 2021″ dotaci ve výši 60 000,. Kč. Jedná se o dotační programy, ve kterých může spolek v rámci vyúčtování dotace uplatnit náklady vzniklé běžnou údržbu areálu.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport projednala žádost o dotaci per-rollam s následujícím stanoviskem: nedoporučuje schválit individuální dotaci SK Spartak Příbram. Převážná část se týká údržby areálu, který má žadatel v nájmu za 1 Kč. Běžnou údržbu i větší opravy má žadatel řešit v rámci nájemního vztahu s městem. Na vybavení techniky město již přispělo návratnou finanční výpomocí.

Žádost projednala i Rada města, ale nepřijala k tomu žádné doporučující usnesení pro zastupitelstvo. Jednání zastupitelů proběhne 17. ledna od 16 hodin v sále zastupitelstva ( bývalé Báňské ředitelství) na náměstí T.G.M.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.