St. Kvě 25th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada kraje schválila kofinancování 6 kulturních projektů v celkové částce 5,3 milionu korun, které si pro své návštěvníky připravily krajská muzea a galerie. Středočeský kraj se bude na projektech podílet celkovou částkou ve výši 3,4 milionu korun. Mezi projekty, které příspěvkové organizace v oblasti kultury připravily patří například virtuální realita v edukačních programech Lektorského centra GASK.

Projekty jsou spolufinancované Ministerstvem kultury ČR, přičemž podíl kraje dosahuje téměř 65 %. „Záběr projektových záměrů krajských příspěvkových organizací je velmi široký. Od edukačních programů využívajících virtuální realitu, přes praktické ukázky starověkých řemesel až po restaurátorské práce,“ doplňuje Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Mezi projekty, které příspěvkové organizace v oblasti kultury připravily patří například virtuální realita v edukačních programech Lektorského centra GASK. Radní Švenda vysvětluje záměr Kraje: „Dlouhodobě se snažíme podporovat naše příspěvkové organizace v přípravě vzdělávacích programů, které přitáhnou mladou generaci. Programy GASKU patří v tomto směru k těm nejúspěšnějším.“ Cíle projektu využívajícího virtuální realitu v muzejní edukaci, specificky v galerii moderního a současného umění jsou podpora rozvoje kritického myšlení, mediální a digitální gramotnosti a rozvoj kreativity. 

Projekt představuje nový audiovizuální program v umění. GASK navazuje na úspěšnou realizaci projektu podpořeného MK ČR pro rok 2021. Program se zaměřuje na témata od první světové války po dnešek. Cílem zvolené kombinace programů je představit žákům v běhu desetiletí dějiny umění jako prostředek reflexe komplikovaných událostí 20. století. Ústředním motivem programu je konkrétní umělecké dílo ze stálé expozice GASK. V nové situaci edukačního programu se umělecké dílo stává nositelem poselství a zprávou o osudu nejen umělce, ale celé generace.

Cyklus koncertů pro školy, který připravuje Památník Antonína Dvořáka, je dalším z podpořených programů. Cílem projektu je přiblížení Dvořákova odkazu mladší generaci prostřednictvím těchto specializovaných profesionálních koncertů a probudit v ní zájem o umění a vážnou hudbu. Program budou tvořit Dvořákovy skladby, často inspirované pobytem na Vysoké, součástí bude také vysvětlující komentář k prezentovanému dílu. Projekt je zaměřen na základní, střední a umělecké školy.

Přiblížit dětem život lidí v pravěku, to je záměr projektu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy s názvem Cesta do pravěku. Cílem je seznámení žáků s tradičnímu řemesly pravěku. Radní Švenda oceňuje praktické ukázky „Kdo z nás si jako malý nezkoušel rozdělat oheň třením dřívek, nebo si nehrál na indiány? Jsem rád, že i v době virtuální reality umožňujeme dětem zažít na vlastní kůži, jak se mlelo obilí, nebo jakými zbraněmi si pravěcí lidé obstarávali obživu,“ dodává radní.

 V rámci expozice bude vytvořeno interaktivní výukové zázemí pro základní a střední školy. Žáci si mohou vše prakticky vyzkoušet od mletí obilí po střelbu z luku. Během jednoho roku od získání dotace projde vzdělávacím programem 1500 žáků.

Kromě uvedených projektů Galerie Středočeského kraje, Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a Památníku Antonína Dvořáka, Kraj, spolu s MK ČR, podpoří také Obnovu střešního pláště Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem, který má ve správě Oblastní muzeum Praha východ.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.