Ne. Čvn 26th, 2022

Rada kraje doporučila Zastupitelstvu schválit Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Cílem je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji. Středočeský kraj k tomuto účelu vyčlenil 7 mil. Kč.

„Změnit svůj vztah k životnímu prostředí, zajímat se o jeho stav a také naučit se předpokládat důsledky svého jednání – to jsou hlavní cíle, které si ekologická výchova bere za své. Naší prioritou je podpora trvale udržitelného rozvoje. A tento program nás pomáhá učit, jakým způsobem může každý z nás přispět k tomu, abychom se z přírodních krás mohli těšit nejen my sami, ale také generace, které přijdou po nás,“ vysvětluje radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Uvedené finanční prostředky budou určeny jednak na osvětovou činnost, jako jsou nejrůznější ekologické výukové programy, přednášky, výstavy, naučné materiály, pobyty ve střediscích ekologické výchovy, odborné exkurze, osvětové akce či například realizace nových a obnovu stávajících naučných stezek. Zároveň bude z programu financováno také technické a odborné zázemí středisek EVVO.

Po schválení Zastupitelstvem bude lhůta pro podání žádostí od 13. 1. do 26. 1. 2022. 

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.