Út. Čvn 28th, 2022

PŘÍBRAM – Rekonstrukce aquaparku se plánuje několik let. Původní „velký“ projekt byl upraven, byly vypořádány připomínky veřejnosti, proběhly předběžné tržní konzultace a nyní zastupitelé projednají maximální možnou nabídkovou cenu díla.

Příbramský aquapark je ve stavu, kdy není možné jeho rekonstrukci dále odkládat. „Na základě zprávy ředitele Sportovních zařízení Příbram je jasné, že bez připravené rekonstrukce není možné aquapark dále provozovat. Počet nutných oprav se neustále navyšuje, opravy jsou stále komplikovanější což se projevuje i v ekonomické stránce. Projekt rekonstrukce je upraven, vydaná jsou všechna potřebná povolení a posledním krokem je vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Podle předběžných tržních konzultací je potřeba, s ohledem na současnou situaci, zvýšit limitní částku, za kterou by měly být předloženy nabídky na rekonstrukci. O tomto navýšení budou jednat zastupitelé na svém pondělním jednání s tím, že návrh je 350 milionů korun,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal, že po schválení zastupitelstvem města dojde k vyhlášení výběrového řízení tak, aby mohla být rekonstrukce zahájena co nejdříve.

Otázkou tak zůstává zde zastupitelé novou limitní částku (350 miliónů) na rekonstrukci aquaparku schválí, když původní strop o kterém se v zastupitelstvu před několika lety mluvilo bylo 250 miliónů a také s ohledem na to, že město také čeká velká investice do čistírny odpadních vod, která se odhaduje na dalších 250 milionů korun a další slibované investice. Zajímavé také na tom je, že bod na pondělní zastupitelstvo jde jak se říká na stůl a tak nebyl dopředu zveřejněn na webových stránkách města a neměla se s ním tedy veřejnost šanci seznámit. Celé to pak působí jako ne moc dobře zvolený postup od vedení města.

Přitom někteří občané požadovali v roce 2019 aby se k rekonstrukci aquaparku udělalo referendum. V tom smyslu tehdy přišlo i několik dotazů starostovi města. Ten ve své odpovědi na webu města připustil, že město možná uspořádá nový veřejný průzkum, ale referendum odmítl s tím, že  o rekonstrukci rozhodnou hlasováním zastupitelé.

„Názory jednotlivých zastupitelů jsou různé, tak jako jsou různé názory veřejnosti. Je možné, že ještě v zimních měsících uspořádáme průzkum, abychom zjistili aktuální názor veřejnosti. V případě, že budeme aquapark rekonstruovat, nastavíme financování tak, aby nebyly žádným způsobem ovlivněny ostatní investice do věcí, které město potřebuje,“ uvedl tehdy na městském webu starosta města Jan Konvalinka. Pokud víme tak žádný veřejný průzkum město od té doby ale neudělalo.

Jednání zastupitelů se bude konat v pondělí 17. ledna od 16 hodin v sále zastupitelstva na náměstí T.G.M. (budova bývalého Báňského ředitelství)

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.